Vårens skogsalg er i gang

Statskog gjennomfører frem til 2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. 2. mai startet vårens skogsalg med eiendommer i 7 fylker.

Statskog gjennomfører frem til 2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer. 2. mai startet vårens skogsalg med eiendommer i 7 fylker. 

Statskog SF skal selge skogteiger i store deler av landet for å effektivisere skogsdriften. Salget representerer en unik mulighet til å styrke næringsgrunnlaget for landets skogeiere. Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. 

Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren gjennom foretaksmøtet.

 Bjørkeskog
Statskog gjennomfører frem til 2017 et omfattende salg av spredte skogeiendommer.(Foto: ©Øystein Søbye/Samfoto)
Til toppen