Vedtak i fire småkraftsaker

Olje- og energidepartementet har i dag avgjort fire klagesaker for små vannkraftverk i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Oppland. Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) konsesjonsvedtak er opprettholdt i alle sakene. Totalt vil prosjektene gi om lag 23,5 GWh fornybar kraftproduksjon, noe som utgjør årsforbruket til om lag 1175 husstander.

- Småkraft viktig for regjeringen. Ikke bare på grunn av kraften den gir, men også på grunn av de mulighetene til lokal næringsutvikling og verdiskaping den fører til. Vi vil fortsette å ha trykket oppe i behandlingen av klagesaker i departementet, sier olje- og energiminister Tord Lien

Ula kraftverk i Sel kommune i Oppland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Ula kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 12,5 GWh. Departementet mener at en utbygging i tråd med NVEs vedtak tar nødvendige hensyn til berørte interesser, og at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være større enn ulempene.

Segadal kraftverk i Hjelmeland kommune i Rogaland

Departementet har opprettholdt NVEs konsesjon til Segadal kraftverk. Kraftverket vil bidra med en årlig produksjon på rundt 11 GWh. Departementet mener at ved en utbygging i tråd med NVEs vedtak vil fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping være større enn ulempene for landskap, friluftsliv og andre interesser.

Brattejølet kraftverk i Hornindal kommune i Sogn og Fjordane

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Brattejølet kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på inntil 3,4 GWh. Vassdraget er del av Hornindalsvassdraget som ble vernet i Verneplan I for vassdrag og som også har status som nasjonalt laksevassdrag. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for fisk, landskap og verneinteressene i vassdraget.

Kvennelvi kraftverk i Kvam herad i Hordaland

Departementet har opprettholdt NVEs avslag på søknaden om konsesjon til Kvennelvi kraftverk. Kraftverket ville bidratt med en årlig produksjon på rundt 12 GWh. Departementet mener at fordelene i form av økt kraftproduksjon og lokal verdiskaping vil være mindre enn ulempene for friluftsliv, landskap og andre interesser som blir berørt.

Til toppen