─ Viktig at arbeidskonflikten er over

─ Det er bra for norsk skole at arbeidskonflikten er over og at alle elever nå kan starte skoleåret for fullt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

─ Det er bra for norsk skole at arbeidskonflikten er over og at alle elever nå kan starte skoleåret for fullt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

KS og lærerorganisasjonene kom søndag frem til et felles forslag både når det gjelder arbeidstids- og tariffavtalen for KS-området. Det betyr at alle lærere vender tilbake til arbeidet.

─ Det er gledelig at partene har kommet til enighet og at streiken nå er over. Dette er gode nyheter for elever, foreldre, lærere og skolen. Det er på høy tid at de over 100 000 elevene som har vært rammet endelig kan starte skoleåret for fullt, sier Røe Isaksen. 

─ Nå fortsetter vårt arbeid med å bygge kunnskapsskolen. Regjeringen har høye ambisjoner for norsk skole, og vi vil videreføre arbeidet i nært samarbeid med lærerne, kommunene og fylkene. Det at partene er blitt enige om et felles forslag er viktig for at det arbeidet nå kan fortsette, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Til toppen