Vil ha flere kvinner på toppen

Næringsminister Monica Mæland ønsker seg flere kvinner på toppen i næringslivet. Vi kan lære av Pippi, var et av innspillene da hun tirsdag ba næringslivet selv om råd.

Næringsminister Monica Mæland ønsker seg flere kvinner på toppen i næringslivet. Vi kan lære av Pippi, var et av innspillene da hun tirsdag ba næringslivet selv om råd.

Næringsminister Monica Mæland og likestillingsminister Solveig Horne fikk innspill til regjeringens arbeid med ny likestillignsmelding.
Næringsminister Monica Mæland og likestillingsminister Solveig Horne fikk innspill til regjeringens arbeid med ny likestillignsmelding. (Nærings- og fiskeridepartementet/ Martine Røiseland)

- Et konkurransedyktig næringsliv er avhengig av å hente arbeidskraft fra hele befolkningen. Vi må bruke kompetansen fra både menn og kvinner, sier næringsminister Monica Mæland.

Ny likestillingsmelding

Norge er et av verdens mest likestilte land. Likevel deltar kvinner i mindre grad enn menn i ledelse og styrer. Færre kvinner enn menn er gründere.

Regjeringen har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om likestilling. Likestilling i næringslivet er et av temaene.

I forbindelse med meldingen inviterte næringsminister Monica Mæland tirsdag til et møte. Temaet var hvordan vi kan få kvinner til å engasjere seg som ledere og gründere i næringslivet. Møtet ble arrangert i samarbeid med likestillingsminister Solveig Horne og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Pippi og Pinocchio

Under møtet kom bedrifter, forskere og næringsorganisasjoner med innspill til hvordan de mener vi kan styrke likestillingen i næringslivet.

- Vi må starte tidlig. I tillegg må vi tydeliggjøre at dette handler om verdiskaping og business. Likestilling handler om hvordan vi skal ha konkurransekraft også fremover, sa konserndirektør Kjerstin Braathen fra DNB.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund viste til betydningen av de gode rollemodellene.

- Se på bedriftene som slår statistikken. Del de gode eksemplene, og sørg for at de når ut.

Også viseadm. direktør Heidi Austlid i IKT-Norge oppfordret de to statsrådene til å finne og synliggjøre gode ambassadører. Samtidig mente hun vi kunne ha godt av litt mer Pippi Langstrømpe-mentalitet:

- Vi kvinner har et felles ansvar for å være litt mer Pippi, og litt mindre Pinocchio.

- Må samarbeide

Riktig utdanning, klare forventninger til styre og ledelelse og fleksible arbeidsgivere var andre temaer som dukket opp.

Likestillingsminister Solveig Horne syntes det var inspirerende å høre hvordan de ulike selskapene selv jobber for å fremme likestilling.

-Dette viser at regjeringen og næringslivet må samarbeide for å drive likestillingen videre. Likestilling dreier seg om rettferdighet og like muligheter, men også om samfunnsøkonomi og verdiskapning. I dag fikk jeg mange gode innspill som jeg skal ta med meg videre i arbeidet med likestillingsmeldingen.

 

Næringsminister Monica Mæland og likestillingsminister Solveig Horne fikk innspill til regjeringens arbeid med ny likestillignsmelding.
Næringsminister Monica Mæland og likestillingsminister Solveig Horne fikk innspill til regjeringens arbeid med ny likestillingsmelding. (Nærings- og fiskeridepartementet/ Martine Røiseland)
Til toppen