Norge er fortsatt en stor giver til Afghanistan

Innlegg i Dagbladet, 5. april 2016

Statssekretær Tore Hattrems svar på en lederartikkel i Dagbladet 29. mars om Norges bistand til Afghanistan.

Dagbladet skriver i sin leder 29. mars at i "2012 lovet Norge å bruke 750 millioner kroner i året fram til 2017 på utviklingshjelp i landet. Allerede året etter varslet den nye borgerlige regjeringen betydelige kutt". Hvor har Dagbladet det fra? Det riktige er at de rød-grønne i sitt siste budsjett foreslo å kutte i budsjettet med 50 millioner til 700 millioner. Og at de ikke forholdt seg til sitt eget løfte.

Siden 2001 har Norge vært en stor giver til Afghanistan. Fra 2001 til 2015 har Norge totalt bidratt med mer enn ni milliarder kroner i bistand til Afghanistan. Viktige områder for bistanden er utdanning, utvikling på landsbygda, sikkerhet, godt styresett, kvinners rettigheter og humanitær bistand. Afghanistan er ett av tolv fokusland for norsk bistand, og var i 2014 det landet som fikk mest norsk bistand – 758 millioner kroner. Bistandsstatistikken for 2015 er ennå ikke klar, men den forventes å vise at Norge bidro med over 700 millioner kroner til Afghanistan.

På giverkonferansen i Tokyo i 2012 ble det satt et plantall for norsk bistand til Afghanistan på 750 millioner kroner per år til og med 2017. Nivået forutsatte blant annet at afghanske myndigheter forpliktet seg til å styrke innsatsen for godt styresett og korrupsjonsbekjempelse. Mye gjenstår på disse områdene, og vi forventer økt innsats og resultater i tiden framover.

Selv om det er store behov i Afghanistan må innsatsen sees i sammenheng med prekære kriser som krever vår innsats og oppmerksomhet. De enorme humanitære behovene som konflikten i Syria har skapt har gjort det nødvendig å øke støtten til syriske flyktninger.

Nivået på bistanden vurderes fra år til år med utgangspunkt i Stortingets budsjettvedtak. Bistanden kommer fra flere budsjettposter. Regionbevilgning for Asia ble gjennom budsjettforliket i Stortinget redusert med 193 millioner kroner. Reduksjonen vil fordeles på de landene i Asia som mottar bistand, men bistand til fokuslandene Afghanistan, Myanmar og Nepal vil bli prioritert. Støtten til sivilt samfunn er søknadsbasert, og humanitær bistand er basert på behov. Det er derfor for tidlig å si hva som vil være det totale nivået for bistand til Afghanistan i 2016, utover at det ventes å være noe lavere enn de siste årene. Men vi vil fortsatt opprettholde et høyt nivå på bistanden til Afghanistan.