Bilateral visumavtale med Albania trer i kraft

En avtale mellom Norge og Albania om lettelser i utstedelsen av visum trer i kraft 1. mai 2009.

Avtalen vil bidra til å forenkle reisevirksomhet og kontakt mellom Norge og Albania, samtidig som den er ment å bekjempe ulovlig innvandring.  

Norske borgere har ikke behov for visum for innreise og opphold i Albania for inntil 90 dager. Borgere av Albania er imidlertid visumpliktige til Norge. Visumavtalen innebærer at prosedyrene for utstedelse av visa forenkles. En rekke kategorier reisende fritas helt fra å betale gebyr og øvrige søkergrupper vil få en betydelig reduksjon i gebyret sammenlignet med ordinære Schengen-visa.

Videre åpnes det for å utstede flerinnreisevisum med gyldighet på inntil fem år til ulike kategorier reisende på nærmere fastsatte vilkår. Innehavere av diplomatpass unntas fra visumplikt for opphold inntil 90 dager. 

Avtalen samsvarer med tilsvarende avtale som er inngått mellom Albania og EU, som formelt trådte i kraft 1. januar 2008. Avtalen bidrar således til en felles praksis mellom Schengen-landene.

Til toppen