Alle skal få leve frie og selvstendige liv

– Jenter og gutter som vokser opp i Norge, skal ha den samme friheten som alle andre barn i Norge til å ta sine egne livsvalg. Regjeringen er opptatt av å støtte opp om denne frihetskampen.

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner da han i dag møtte frivillige organisasjoner som jobber mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Forebyggende arbeid

Totalt 19 organisasjoner som mottar støtte fra IMDi for å jobbe forebyggende og holdningsskapende, var til stede på møtet i Kunnskapsdepartementet. De var invitert for å dele sine erfaringer med å forebygge sosial kontroll, og motta råd om hvordan det kan jobbes videre på dette området.

I møtet sa statsråden at det ofte er ungdommene som står mellom foreldrene og storsamfunnet, som må stå i det enorme presset det er å ville leve sitt liv som man selv vil.

– Vi skal ha et mangfoldig Norge. Derfor støtter vi opp om en ny ung generasjon med innvandrerbakgrunn, som kjemper denne frihetskampen. Men vi trenger også å få med foreldrene på laget, sa Sanner. 

Krever klare tiltak

Den første handlingsplanen mot tvangsekteskap ble til for 20 år siden. Bakgrunnen var en interpellasjon fra daværende kommunalminister Erna Solberg. Dette hadde ikke skjedd hvis det ikke var for arbeidet som ble gjort fra frivillige organisasjoner og enkeltpersoner.

– Noen av dere som er her i dag var med fra starten av. Andre har kommet til etter hvert. Dere har jobbet over mange år for å nå ut til barn, ungdom og foreldre som er berørt av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Vi ser dere, og vi støtter dere, sa han.

Regjeringsplattformen er tydelig på at negativ sosial kontroll er et alvorlig samfunnsproblem som må bekjempes. Dette arbeidet krever klare tiltak, bred tilnærming og arbeid på tvers av landegrenser. Sanner understreket at regjeringen jobber nå med å se på ulike løsninger.

– Organisasjonene som var til stede i dag har gitt oss mange gode innspill som vi vil ta videre med i vårt arbeid, avslutter Sanner.

Statsråd Jan Tore Sanner og ekspedisjonssjef Lisbeth Fransplass på møte om negativ sosial kontroll

Til toppen