Nye ambassadører fra Sudan, Tyskland, Ukraina og Estland

Fire nye ambassadører overleverte sine akkreditiver til H.M. Kongen 22. september 2016.

De fire ambassadørene er:  

  • Republikken Sudans ambassadør, H.E. fr. Ahlam Abdelgalil Abuzeid Ali
  • Forbundsrepublikken Tysklands ambassadør, H.E. dr. Thomas Götz
  • Ukrainas ambassadør, H.E. herr Vjatsjeslav Jatsiuk
  • Republikken Estlands ambassadør, H.E. fr. Janne Jõesaar-Ruusalu
Fra venstre: Tysklands ambassadør, H.E. dr. Thomas Götz, Sudans ambassadør, H.E. fr. Ahlam Abdelgalil Abuzeid Ali, Ukrainas ambassadør, H.E. herr Viacheslav Yatsiuk, Estlands ambassadør, H.E. fr. Janne Jõesaar-Ruusalu.
Fra venstre: Tysklands ambassadør, H.E. dr. Thomas Götz, Sudans ambassadør, H.E. fr. Ahlam Abdelgalil Abuzeid Ali, Ukrainas ambassadør, H.E. herr Vjatsjeslav Jatsiuk, Estlands ambassadør, H.E. fr. Janne Jõesaar-Ruusalu. Foto: Marta B. Haga/UD

Kontakt Diplomatseksjonen i Utenriksdepartementet for mer informasjon (Diplomatseksjonen@mfa.no).

 

Til toppen