Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Anbefaler etablering av europeiske villreinregioner

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft mottok en rapport om etablering av Europeiske villreinregioner i Norge. Rapporten tar for seg hvordan man kan få økt verdiskapning basert på villreinens unike historie og levesett.

- Målet er å skape vekst i reiselivet samtidig som vi har tilstrekkelige og gode leveområder for villrein, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

En arbeidsgruppe, som er ledet av forsker Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning, har utredet hvordan Norge kan få økt oppmerksomhet om villreinen gjennom å etablere to europeiske villreinregioner. Arbeidsgruppens rapport ble overlevert klima- og miljømiljøministeren på Viewpoint Snøhetta på Hjerkinn i dag.

Arbeidsgruppen anbefaler en stor satsing på Villreinfjellet som reiselivsprodukt. Etablering av to europeiske villreinregioner, en nordlig og en sørlig, er del av dette.

- Dette er veldig spennende. Nå skal vi vurdere hvordan vi skal følge opp dette. Ett alternativ er nettopp å etablere europeiske villreinregioner, slik arbeidsgruppens anbefaler, sier Sundtoft.

Norge er det eneste landet i Europa som fremdeles har rester av den opprinnelige ville europeiske fjellreinen. Arbeidsgruppen foreslår at de europeiske villreinregionene skal inkludere de nasjonale villreinområdene og omfatte de berørte kommunene. Regionene skal signalisere villreinens betydning utover Norges grenser, samt bidra til økt verdiskaping i villreinfjellene.

- Det er et potensial for økt verdiskaping innen reiselivet i fjellbygdene basert på villreinfjellet. Det er viktig at de europeiske villreinregionene bidrar positivt til lokalt engasjement. De skal ikke bli et nytt forvaltningsnivå som hindrer utvikling i villreinfjellet, sier Sundtoft.

Les arbeidsgruppens rapport her.

 

Sundtoft og Bråtå
Tine Sundtoft fikk overlevert rapporten av utvalgsleder Hans Olav Bråtå ved Østlandsforskning ved Viewpoint Snøhetta Foto: Erik Aasheim, KLD

 

 

Til toppen