Anniken Hauglie til nordisk konferanse om sosialt entreprenørskap

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Arbeids- og sosialministeren deltar på den nordiske konferansen om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, som går av stabelen i Malmø 9. og 10. mars 2016.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie holder avslutningsinnlegget på konferansen 10. mars. Innlegget har tittelen «Veien videre - hvordan bruke den nordiske kunnskapen nasjonalt?» 

Konferansens tema er hvordan vi kan legge til rette for sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, hvilke initiativ og innsatser som fungerer godt og hvordan vi kan lære av hverandre. Konferansen samler deltakere fra hele Norden. Målgruppen er aktører innenfor offentlig, privat og frivillig sektor som arbeider med sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon, samt sosiale entreprenører selv og andre interesserte. Konferansen arrangeres av Nordisk Ministerråd. 

Les mer om konferansen og meld deg på her (norden.org) 

Bakgrunn

Regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil bedre betingelsene for bruk av sosiale entreprenører og frivillig sektor i velferdssystemet. 

På initiativ fra Norge har en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd sett på hvordan man kan støtte opp om sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon for å inkludere utsatte grupper i arbeid og samfunnsliv. Det er etablert en tverrdepartemental arbeidsgruppe under ledelse av Arbeids- og sosialdepartementet som gjennomgår forslagene fra den nordiske arbeidsgruppen.