Åpent møte om Norges handlingsplan i Open Government Partnership (OGP)

Torsdag 13. juni er representanter for det sivile samfunn invitert til informasjonsmøte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) for å forberede arbeidet med en ny handlingsplan i Open Government Partnership (OGP). Statssekretær Tone Toften ønsker velkommen.

Torsdag 13. juni er representanter for det sivile samfunn invitert til informasjonsmøte i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) for å forberede arbeidet med en ny handlingsplan i Open Government Partnership (OGP). Statssekretær Tone Toften ønsker velkommen.

OGP er et initiativ fra president Obama i 2010, hvor Norge sammen med Storbritannia, Brasil, Indonesia, Filippinene, Mexico og Sør Afrika ble bedt om å delta. OGP er et partnerskap mellom regjeringer og det sivile samfunn, og har som mål å øke kvaliteten på offentlige tjenester og å gjøre offentlig forvaltning mer ansvarlig overfor innbyggerne. Videre er det en målsetting om større grad av åpenhet om forvaltningens virksomhet, finansielle transaksjoner og bevilgninger. Med det sivile samfunn forstås innbyggere, ideelle organisasjoner og næringsliv.

Alle land som er med i OGP skal lage en handlingsplan med konkrete forpliktelser knyttet til blant annet åpenhet. Planen skal lages i samråd med det sivile samfunn.

FAD har derfor invitert det sivile samfunn til et informasjonsmøte om OGP og arbeidet med den norske handlingsplanen torsdag 13. juni kl 12.00 i Auditoriet R5. Hensikten med møtet er å orientere nærmere om OGP, slik at det sivile samfunn lettere kan foreslå tiltak som kan bli vurdert tatt inn i den norske handlingsplanen. Fristen for det sivile samfunn til å sende inn slike forslag er 18. juli 2013. Forslagene sendes til FAD.

Til toppen