Åpner for å samle inn elektroniske underskrifter til sametingsvalget i 2021

Dette innholdet er mer enn 30 dager gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Utbruddet av covid-19 begrenser muligheten politiske partier og uregistrerte grupper har til å samle inn fysiske underskrifter på listeforslag. Regjeringen gjør det derfor mulig å samle inn elektroniske underskrifter til sametingsvalget i 2021.

Endringen gir departementet hjemmel til å gi forskrift om adgang til elektronisk underskrift på listeforslag.       

Det er allerede vedtatt en tilsvarende mulighet til stortingsvalget, som er tilgjengelig på valg.no. Departementet mener at reglene for sametingsvalg bør samsvare med reglene for stortingsvalg, hvis det ikke er prinsipielle eller praktiske grunner til å lage ulike regler. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil om kort tid vedta den midlertidige endringen i forskrift om valg til Sametinget, mens Valgdirektoratet vil få oppdraget med å utvikle den digitale løsningen som skal benyttes ved innsamling av elektroniske underskrifter.  

Løsningen skal være klar til bruk i januar 2021.   

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00