Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Åpner ikke for røyking av heroin på sprøyterommet i Oslo

Regjeringen sier nei til røyking av heroin på sprøyterommet i Oslo.

 

Oslo kommune søkte i 2012 Helse- og omsorgsdepartementet om å fjerne begrensningene som i dag ligger i sprøyteromsloven og åpne for muligheten til også å røyke heroin på sprøyterom. I dag er det bare lov å injisere heroin på sprøyterom. Regjeringen har nå vurdert forslaget besluttet at det ikke tas videre.

– Denne regjeringen skal gi rusfeltet et løft. Det viktigste vi gjør er å sørge for tilstrekkelig kapasitet og økt kvalitet i behandlingstilbudet til rusavhengige, slik at de som trenger hjelp får det så raskt som mulig og av god kvalitet. Jeg mener det er her vi må sette inn kreftene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Å åpne for legalisering av røyking i sprøyterommet vil utvide muligheten for å bruke narkotika som ellers er forbudt i samfunnet. Det vil sende uheldige signaler, sier Høie.

Det er helsemessige fordeler ved å røyke heroin fremfor å injisere. I Norge er det en kultur for injisering av heroin. Dette kan være noe av bakgrunnen for at Norge ligger høyt på statistikken over antall overdosedødsfall sammenlignet med andre land i Europa.

– Samtidig som vi styrker behandlingstilbudet for å hjelpe rusavhengige til et bedre liv, skal vi også bekjempe overdoser og overdosedødsfall blant dem som fortsatt er avhengig av rusmidler. Da er overgangen fra injisering til inhalering viktig. Men det er bare en liten del av de rusavhengige i Oslo som bruker sprøyterommet, dette er derfor et marginalt tiltak. Utfordringen med å få til en kulturendring ligger utenfor sprøyterommets vegger, ikke innenfor. Helsedirektoratet kommer snart med en strategi mot overdoser og jeg vil komme tilbake til flere tiltak mot overdoser da, sier Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt forslaget fra Oslo kommune på høring. Flere høringsinstanser støttet forslaget, men det var delte meninger, blant annet var Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) og politiet negative. Høringen ble avsluttet 31. oktober 2013.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter

Til toppen