Historisk arkiv

Åpning av BarnsBeste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen, åpnet i dag BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Kari Henriksen, åpnet i dag BarnsBeste – Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre. 

Regjeringen har satt barn og unge høyt på dagsorden. I Soria Moria-erklæringen er det gitt løfte om at barn med psykisk syke foreldre og rusmiddelavhengige foreldre skal få oppfølging og hjelp. Målet er at tjenestene skal oppdage og følge opp barn som trenger det på en langt mer systematisk måte enn vi gjør i dag.

Vi regner med at ca 130 000 familier her i landet lever med psykisk sykdom og rusproblemer. Ca 15 000 barn og unge lever i familier der en av foreldrene er innlagt i sjukehus med psykisk sykdom.  Mange av disse barna har stor risiko for å få psykiske lidelser selv, hvis vi ikke følger opp.  Mer enn 200 000 barn har foreldre som ruser seg på en måte som gjør at barna reagerer. Vi vet at barn og unge som vokser opp i familier med rusproblemer, har større risiko for å få rusproblemer.

Helse- og omsorgsdepartementet i etablerte i 2007 et Nasjonalt kompetansenettverk for forebygging og behandling av problemer hos barn av psykisk syke og rusmiddelavhengige foreldre. Sørlandet sykehus HF leder nettverket som skal samle kunnskap og spre kunnskapen til alle som trenger det. De skal også være en erfaringsbank som presenterer erfaringer som andre kan nytte av. Barn av rusmiddelavhengige og psykisk syke foreldre med minoritetsbakgrunn, er særlig sårbare og Statens helsetilsyn har påpekt at de har et mangelfullt tilbud. Dette er en utfordring regjeringen tar på alvor. Det nasjonale kompetansenettverket på Sørlandet HF har fått i oppdrag å innhente og spre kunnskap om denne gruppen.

Til toppen