Historisk arkiv

Åpning av hovedkontor Harding Safety

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Ved statsråd Monica Mæland, 22. august 2014

En riktig god ettermiddag alle sammen!

Og takk for muligheten å komme hit til vakre Rosendal.

 Det er også en stor anledning å få være med på å åpne det nye hovedkontoret til Harding Safety. Dette er en bedrift som er kjent for mye og er det noe de fleste har hørt om – uansett om de er interessert i maritim sikkerhet eller ikke – så er det den ikoniske Harding-livbåten.

 Jeg må også si det er fascinerende å følge disse rekordforsøkene for å slippe livbåtene fra størst mulig høyde. Rekordholderen endrer seg hyppig – og så vidt jeg forstår er det Hardings konkurrent i min hjemby Arendal som – merk dere, for øyeblikket holder rekorden.

***

 Det er godt tegn at norske aktører kan konkurrere innbyrdes på denne måten. Men vi konkurrerer om mer enn bare høyderekorder – vår konkurransekraft bidrar til at norske maritime aktører kan levere produkter og løsninger i verdensklasse.

Det er ute i havet vi har funnet vår konkurransekraft – og det er det som har gjort norsk økonomi så sterk som den er i dag.

Derfor er norsk næringsliv fortsatt orientert mot havet – og derfor bor mer enn 90 prosent av oss mindre enn 10 kilometer fra kysten.

Det er vårt vannmerke.

På denne måten holder vi også historien i hevd.

Det er jeg sikker på dere også vil sørge for her i det nye hovedkontoret. 

Og tallenes tale er klare: Norge er fortsatt en av verdens ledende maritime nasjoner.

 • Vi er verdens 5. største når det gjelder flåtens verdi og 8. største når det gjelder bruttotonnasje.
 • Maritim næring gir i dag arbeid til 105 000 personer og skaper verdier for til sammen 160 mrd kroner.
 • I tillegg konkurrerer vi på kvalitet og kompetanse, og har ledende miljøer når det gjelder maritim kunnskap, særlig på miljø og nordområdene.

***

Vi har med andre ord et godt grunnlag.

Men det er ingen selvfølgelighet at det vil fortsette på denne måten.

Men for å forbli en av verdens ledende maritime nasjoner, tror jeg vi må velge med omhu hvilke trinn vi nå skal trå.

Regjeringen har allerede valgt noen trinn vi vil klatre:

Først av alt gjør vi nå en storstilt operasjon med å forenkle, fornye og forbedre offentlig sektor.

 • Forenkle handler om å gi enkeltmennesket større frihet, større valgmuligheter og å kutte unødvendig byråkrati.
 • Forbedre handler om kvalitet. Vi skal gjøre offentlig sektor mer kompetent, og kompetansen skal brukes der den trengs mest.
 • Fornye handler om å jobbe smartere, samhandle bedre og ta i bruk mulighetene teknologien gir oss.

Vårt mål er å spare næringslivet for 15 milliarder kroner innen slutten av 2017.  

Vi vil alle stivbente prosedyrer til livs!

 • Dette kan gjelde reglene for offentlige innkjøp og når det offentlige skal stå for nybygging av skip.
 • Særlig gjelder det Sjøfartsadministrasjonen, som skal være synlig og brukervennlig. Her er digitalisering helt avgjørende og Sjøfartsdirektoratet har gjort en stor jobb med å utvikle IT-tjenestene sine slik at stadig flere søknader kan rapporteres elektronisk.
 • La meg også nevne sjøsikkerhet som er Nærings- og Fiskeridepartementets ansvar – og en viktig grunn til at jeg deltar her i forbindelse med åpningen av det nye hovedkontoret.

Kravene til redningsmidler på skip er først og fremst basert på arbeidet i IMO, hvor Norge deltar i dette viktige regelverksarbeidet.

Våre posisjoner bygger på dialog med næringen – både produsenter som dere, teknisk kontrollorgan, redere og skipsførere. Med slike omforente posisjoner medvirker vi til at regelverket blir hensiktsmessig og vi opplever at våre standpunkt har stor gjennomslagskraft når nye standarder skal fastsettes.

 Alt dette handler om å forenkle, fornye og forbedre.  

***

 Men for at Norge fortsatt skal være en ledende maritim nasjon må næringens verdiskapningspotensial videreutvikles og gis den ytterligere politiske oppmerksomheten som kreves for å fortsette denne positive utviklingen.

Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi om en helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring, som legges frem til våren.

Strategien skal gi:

 • en beskrivelse av den norske maritime klyngen,
 • utviklingstrekk de siste ti årene,
 • framtidige utviklingsmuligheter,
 • samtidig som den skal ta utgangspunkt i regjeringens politiske plattform og de 8 viktigste satsingsområder som er:
 1. 1.  blå vekst
 2. 2.  rammebetingelser
 3. 3.  kompetanse
 4. 4.  forskning
 5. 5.  miljø
 6. 6.  sjøfartsadministrasjon og forenkling
 7. 7.  fartsområde
 8. 8.  og tilslutt, nordområdene

Dette er en strategi som vil skje i dialog med næringen, og besøket her hos Harding AS er en glimrende anledning å få innspill på saker som særlig dreier seg om sjøsikkerhet og utstyr.

***

Men i dag er det Harding Safety AS og det nye hovedkontoret som er i fokus. Ikke bare har dere forbedret posisjonen gjennom å få samlet kompetansen ett sted, jeg er sikker på at fusjonen med Umoe Scat Harding og Noreq ytterligere styrker potensialet til bedriften.

Det nytter ikke å slå seg til ro med det vi har, det gjelder verken dere eller for oss gjennom den maritime politikken.

Vi må hele tiden jobbe for å fornye oss – og ta i bruk ny teknologi.

Det tror jeg er avgjørende for å holde på de flinke folkene og for å ta vare på kompetansearbeidsplassene i norsk maritim industri.

Og greier vi det, så kommer vi til å lykkes med å opprettholde det norske velferdssamfunnet med et høyt kostnadsnivå.

Nettopp derfor er det en glede for meg å være her på Rosendal i dag.

Med nye tidsmessige kontorlokaler posisjonerer Harding Safety seg for framtida.

Dere går foran som et godt eksempel på hvordan norsk industri bør satse fremover: på kompetansebygging og effektivisering.

Slik opprettholder og utvikler vi den høye produktiviteten i den norske maritime industrien.

Og jeg er sikker på at med dette vil dere på alle mulige måter nå nye høyder i fremtiden.

Lykke til fremover!

 

_***_ 

Til toppen