Historisk arkiv

Åpning av ny Bomek-fabrikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Innlegg Monica Mæland, Bodø, 6. september 2014

Kjære alle sammen!

Anledninger som dette gjør meg stolt og glad som næringsminister.

Ikke bare er det en anledning og besøke Bodø og Nord-Norge. Åpningen av denne nye fabrikken til Bomek Group viser tydelig de nye tidene her i nord – med økt aktivitet for maritime og olje- og gassbedrifter.

Flere rapporter spår – med god grunn – at investeringene i energisektoren i nord vil øke dramatisk de nærmeste årene. Noen sier at det de neste 15 årene skal investeres opp mot 1.000 milliarder kroner.

I denne utviklingen – og midt i smørøyet - står dere i Bomek. Disse nye og flotte produksjonslokalene vitner om at dere vil ta del i eventyret som venter.

Dette er ikke bare et lokalt eventyr. Særlig med deres branndører for skip og oljeinstallasjoner har dere vist at dere er konkurransedyktige også på internasjonale markeder – som en av Nord-Norges mest globale bedrifter.

Dette vitner om en konkurransekraft for norske leverandører når de opererer i internasjonale markeder – omtrent 40 prosent av deres omsetning skjer i internasjonale markeder, et tydelig bevis på at norsk leverandørindustri er konkurransedyktige på kvalitet, tid og pris.

Og vi er opptatt at en av våre viktigste næringer i dag, norsk leverandørindustri, også skal være konkurransedyktig i fremtiden. 

***

Nå er det dere som er i fokus, så jeg skal ikke holde noen lengre politisk appell.

Men vi ønsker at bedrifter som Bomek skal ta større andeler i nye eller eksisterende markeder – på tross av det høye kostnadsnivået vi har i Norge.

Derfor har vi gjort økt konkurransekraft til et av satsingsområdene våre slik at vi smartest og mest effektivt kan utnytte ressursene våre:

  • Vi har senket skattene – og det har vi gjort for at næringslivet trenger det. Fordi vi må ha et skattenivå som er mer harmonisert med land vi konkurrerer med.

 

  • Vi skal gjøre hverdagen enklere – både for enkeltmennesker og bedriftene. Vi vil at bedrifter, gründere, eiere og ansatte skal få bruke mer tid på å skape verdier og beholde mer av de verdiene de skaper. 

 

  • Videre satser vi betydelig – som dere – på infrastruktur.

 

  • Og så satser vi på kunnskap og nyskaping.

Ikke minst skal vi følge opp de mulighetene som er her i nord. I vår politiske plattform slår vi fast som mål at vi skal utvikle Nord-Norge til å bli en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner.

Fremtidens næringsliv i nord handler om kunnskap og effektiv bruk av teknologi. Næringslivet her vil bli stadig mer kunnskapsbasert og teknologisk avansert.

Dette er noe regjeringen skal legge til rette for – og som dere tar et viktig skritt mot i dag. 

Det nytter ikke å slå seg til ro med det vi har, det gjelder verken for dere eller for næringspolitikken vi fører.

Vi må hele tiden jobbe for å fornye oss – og ta i bruk ny teknologi.

Og greier vi det, så kommer vi til å lykkes med å opprettholde det norske velferdssamfunnet med et høyt kostnadsnivå.

Nettopp derfor er det en glede for meg å være i Bodø i dag.

Med nye tidsmessige produksjonslokaler posisjonerer Bomek seg for framtida.

Dere går foran som et godt eksempel på hvordan norsk industri bør satse fremover: på kompetansebygging og effektivisering.

Slik opprettholder og utvikler vi den høye produktiviteten i norsk leverandørindustri.

Lykke til fremover i nye lokaler!

_***_

  

Til toppen