Historisk arkiv

Åpningstale på Skalldyrfestivalen i Mandal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

                                                                                               Sjekkes mot framføring

Kjære alle sammen,

Som fiskeriminister er jeg utrolig glad for at Mandal arrangerer en egen festival for å hylle den fantastiske sjømaten vi har i Norge.

Jeg har blitt fortalt at det snart er 30 år siden denne festivalen ble arrangert for første gang. Det er imponerende.

Og så har dere her i Mandal for lengst skjønt at Norge har verdens beste sjømat å by på. Tenk om vi kunne få flere her i Norge til å oppdage det!

Norsk sjømat setter Norge på kartet ute i den store verden. Hvert år spises det 34 millioner måltid med norsk sjømat verden over. Som fiskeriminister jobber jeg for at dette tallet skal bli enda høyere.

Ja, det har med arbeidsplasser og aktivitet langs norskekysten å gjøre. - Norge er i en omstilling og i fremtiden må vi ha flere bein å stå.

Men jeg har også et ektefølt engasjement for sunn mat.

Den norske sjømaten er sunn og trygg og kan gi hver og en av oss bedre helse. Livsstilssykdommer koster samfunnet enorme summer hvert år.

Målet til regjeringa er at Norge skal være blant de tre landene i verden der folk lever lengst.

Vi har også en global oppgave.

  • Vi blir stadig flere her på jorden og behovet for mer proteinrik mat øker.
  • Samtidig krever klima- og miljøutfordringer at matproduksjonen er bærekraftig.  

Derfor bør verdens øyne være rettet mot havet som en naturlig kilde til sunn og næringsrik mat.

Når vi samtidig vet at kloden består av 70 prosent hav, mens bare 5 prosent av maten kommer fra havet, sier det litt om potensialet!

Som sjømatnasjon er det klart at dette gir oss store muligheter:

  • Vi har et spiskammer med et rikt mangfold av arter rett utenfor kysten vår, ikke minst her på Sørlandet.
  • Vi har marine forskningsmiljøer og en fiskeriforvaltning som sikrer at ressursene våre forvaltes på en bærekraftig måte.
  • Vi har noen av verdens største sjømat- og havbruksselskaper.
  • Og vi har flinke fagfolk og en matforvaltning som sørger for at sjømaten vi tilbyr er trygg og sunn.

I 2016 eksporterte vi sjømat for over 91,6 milliarder kroner. I år ligger vi an til å nå nye høyder. Det viser at vi gjør mye riktig.

Samtidig så er det fortsatt et stort uutnyttet potensiale.

  • Vi kan bruke ressursene bedre ved å utnytte . hele fisken.
  • Vi kan høste nye arter. Det finnes trolig 10 000 millioner tonn dypvannsfisk i verdenshavene.
  • Og vi kan dyrke nye arter, som skjell, tang og tare.

Det er vår oppgave som politikere å legge til rette for dette -  gjennom stabile rammevilkår og støtte til forskning og innovasjon.

Regjeringa har blant annet fremmet en havstrategi og en bioøkonomistrategi som skal øke mulighetene for å utnytte potensialet i havet bedre.

Samtidig er vi avhengig av en bransje som hele tiden utvikler nye, gode produkter, og markeder som etterspør disse. Vi har sett gode eksempler på slik nytenking de senere årene:

-         Restauranter som setter nye og spennende arter på menyen.

-         En dagligvarebransje som har løftet sjømat til å bli en mer attraktiv del av butikkenes ferskvare-konsept.

Her vil jeg også trekke frem noen av sjømataktivitetene her på Skalldyrfestivalen – Barnas Kokkeskole og "Hils på fisken" sammen med Jentan på Båly.

Å la barn og unge få smaken på god og næringsrik mat er en av de viktigste investeringene vi voksne kan gjøre!

Barnas Kokkeskole er et gratis arrangement for alle barn og unge. I et eget telt blir det holdt kurs dagen lang i tre dager til ende.

I løpet av disse dagene får de være sammen med profesjonelle kokker fra Kokkenes Mesterlaug og lage gode og smakfulle sjømatretter.

Barnas Kokkeskole er et så flott tiltak at regjeringen også i år ønsker å støtte til dette tiltaket.

Så herved overbringer jeg det glade budskap om at Barnas Kokkeskole får 140.000 kroner fra regjeringen i år!

Jeg nevnte også «Hils på fisken»-prosjektet, som fikk  støtte fra departementet i fjor.

«Hils på fisken» sammen med Jentan fra Båly er tilpasset små barn i barnehage og tidlig skolealder. Her stimuleres alle sansene for at barna skal lære mer om fisken.

De får kjenne og lukte på fisken, kikke inni buken og være med på filetering. De lærer om miljø, helse og tradisjoner. Det er veldig positivt at dette opplegget nå trekkes inn i Skalldyrfestivalen!

Og til slutt en liten oppfordring til dere foreldre: La barna deres få delta på dette. For barn elsker sjømat. Det må de voksne snart forstå!

Så kjære festivaldeltaker, unge og gamle!
Nå vil jeg bare ønske dere en riktig trivelig festival. Nyt all den deilige maten, de flotte kulturinnslagene og folkelivet!

Og så vil jeg gi all ære til arrangørene og Mandal kommune, sponsorer og alle andre som har stått på for å arrangere denne festivalen.

Jeg vet at det ligger mange timers arbeid bak dette.

Det er utrolig verdifullt for byen og regionen det dere gjør!

Med dette erklærer jeg Skalldyrfestivalen i Mandal for åpnet!

***

 

Til toppen