Norsk klimafokus på nordområdekonferansen Arctic Circle 2015

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- De raske klimaendringene i Arktis har globale konsekvenser. Det er en advarsel til oss alle og bør sende et kraftfullt budskap til klimatoppmøtet i Paris om behovet for en sterk klimaavtale, sier statssekretær Tore Hattrem.

Sammen med Norsk Polarinstitutt ble det i år arrangert en norsk plenumssesjon om klimaendringene i Arktis på nordområdekonferansen Arctic Circle i Reykjavik. I sitt innlegg la statssekretær Tore Hattrem vekt på de globale konsekvensene av klimaendringene i Arktis, behovet for internasjonalt forskningssamarbeid og en forpliktende klimaavtale i Paris.

Statssekretær Tore Hattrem under konferansen i Reykjavik. Foto: Marit Halsvik Lillealtern, ambassaden i Reykjavik
Statssekretær Tore Hattrem under konferansen i Reykjavik. Foto: Marit Halsvik Lillealtern, ambassaden i Reykjavik

Hattrem la også vekt på forskningsinfrastrukturen på Svalbard og den unike muligheten den gir for å observere klimaendringene i Arktis. Det ble også gjennomført et arrangement om «N-Ice2015»-prosjektet der forskerne ombord på forskningsskipet Lance fortalte om den nylig avsluttede innfrysingen i polisen inspirert av Nansens Fram-ferd 1893-96.

Nordområdedialog og bilaterale møter

Under besøket på Island hadde statssekretær Hattrem også en bredt anlagt nordområdedialog med Island. Han hadde også et møte med den amerikanske delegasjonen, med senator Angus King (Maine), forskningskoordinator Fran Ulmer og ambassadør Brzezinski som er leder av styringskomiteen for arktiske spørsmål i Det hvite hus.

Hattrem hadde også et eget møte med styreleder for det nyetablerte Arctic Economic Council, Tara Sweeney.