Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Arktisk forskning diskutert i Europaparlamentet

EU spiller en betydelig rolle i forskningsarbeidet i nordområdene. Dette var en av konklusjonene fra et lunsjseminar som EU Arctic Forum arrangerte i Europaparlamentet 24. mai. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer fra møtet.

Seminaret ble arrangert i samarbeid med organisasjonen University of the Arctic og dets norske leder Lars Kullerud. Europaparlamentariker Birgit Schnieber-Jastram er lederen for EU Arctic Forum og innledet seminaret. Det var bred deltakelse fra ulike internasjonale forskningsmiljø, Europakommisjonen og det nye svenske formannskapet i Arktisk Råd.

Kunnskap om arktiske områder
Schnieber-Jastram understreket i sitt innlegg hvor viktig det er å skaffe mer kunnskap om livet og utviklingen i arktiske områder, blant annet i forhold til klimaforskning og mer generelle miljøspørsmål.

Hun viste også til at EU er en viktig aktør i dette området, og at store midler bevilges over EUs ulike rammeprogram. Til sist tok hun til orde for en tettere og nærmere dialog mellom forskningsmiljø og politikere på ulike nivå, og at miljøene selv tas med på råd når nye forskningsprogram skal utvikles.

På tvers av fagdisipliner og landegrenser
Lars Kullerud fra University of the Arctic fokuserte i sitt innlegg også på viktigheten av et godt samarbeid, både mellom ulike fagdisipliner og på tvers av landegrensene. Han viste til sin egen organisasjon som et eksempel på dette, og han ønsket velkommen den økte interessen fra ulike miljøer også innenfor EU-systemet.

Direktøren fra det tyske polarinstituttet, Alfred Wegner, holdt også et innlegg hvor hun presenterte de siste resultatene fra klimaforskningen, med spesiell vekt på målinger av istykkelsen på Grønland og i Polhavet.

Representanter fra generaldirektoratet for forskning og generaldirektoratet for fiskeri og maritime spørsmål understreket også betydningen av Arktis for EUs forskningsarbeid. En lang rekke andre innledere deltok også under seminaret, herunder en representant for det svenske formannskapet i Arktisk Råd og en viserektor fra Universitetet i Arkhangelsk.

Til toppen