Presseinformasjon

Vik Aspaker til Tromsø

EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker er i Tromsø fredag 30. september. Her skal hun besøke UiT Norges arktiske universitet og Kongsberg Satellite Services (KSAT), for å høre om deres samarbeid med EU.

UiT Norges arktiske universitet får støtte av verdens største forsknings- og innovasjonsprogram, EU-finansierte Horisont 2020, til flere av sine forskningsprosjekter. Konkurransen om midlene fra Horisont 2020 er hard. EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker besøker universitetet for å lære mer om hvilken betydning EU-midlene har for UiT, og for å høre mer om hvordan UiT har gått fram for å få tildelt forskningsmidlene.

Deretter besøker statsråden Kongsberg Satellite Services, for å høre om KSAT sin virksomhet og de EU-støttede samarbeidsprosjektene de har.

Det vil bli intervju- og fotomulighet under besøket hos UiT, ca. kl. 11.00. Ta kontakt med pressekontakt for mer informasjon.

Bakgrunn
Norge deltar i tolv EU-programmer. Programsamarbeidet i EU skal fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Programmene gir også norske aktører mulighet til å søke på prosjektmidler. Mer informasjon finnes her.  

Pressekontakt: Siri R. Svendsen, 976 87 801, siri.svendsen@mfa.no.

Til toppen