Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Revisjon av regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet

Norsk innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland har over mange år vært med på å redusere risikoen for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder. Sentralt i neste fase står opprydning i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kolahalvøya, sammen med miljøovervåking i Barents- og Karahavet.

Norge har gjennom regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene bidratt til å bedre atomsikkerheten i Nordvest-Russland. Den norske innsatsen har vært et viktig bidrag til en tryggere verden.

Norge har finansiert fjerningen av sterkt radioaktive strontiumbatterier i fyrlykter i Nordvest-Russland og ved Østersjøen.  Foto: Statens strålevern/Per Einar Fiskebeck

Norge har finansiert fjerningen av sterkt radioaktive strontiumbatterier i fyrlykter i Nordvest-Russland og ved Østersjøen. (Foto: Fylkesmannen i Finnmark/Per Einar Fiskebeck)

Atomhandlingsplanen, som ble etablert i 1995, er det overordnede styringsdokument for atomsikkerhetssamarbeidet med Russland. I takt med utviklingen på området og endringer i norske prioriteringer er planen blitt revidert flere ganger. Planen er nå revidert for perioden 2013-2017.

Atomsikkerhetsarbeidet har de siste årene levert gode resultater og mange omfattende oppgaver er avsluttet. De fleste russiske atomubåtene i nord er opphugget. Norge har samlet hugget opp fem ubåter. Norge ferdigstilte i 2010 et prosjekt for sikring av totalt 180 fyrlykter i våre nærområder drevet med sterkt radioaktive strontiumbatterier. I 2013 vil vi også ferdigstille tilsvarende fyrlyktprosjekt i Østersjøen med 71 fyrlykter. Med dette er flere viktige norske mål nådd. Innsatsen i utgående planperiode 2008-12 har bidratt til redusert risiko for atomulykker og radioaktiv forurensning i våre nærområder.

Selv om innsatsen på viktige områder nå er sluttført, er det i norsk interesse å ha et tett og langsiktig atomsikkerhetssamarbeid med Russland så lenge det er atomaktiviteter og forurensningskilder i våre nærområder. Blant hovedoppgavene fremover viser den reviderte atomhandlingsplanen til at opprydningsarbeidet i den tidligere marinebasen Andrejevbukta på Kolahalvøya, seks mil fra Norges grense, står sentralt sammen med miljøovervåking i Barents- og Karahavet.  Vårt engasjement er langsiktig, og handlingsplanen reflekterer den brede enigheten mellom de ulike giverlandene og Russland om prioriteringene fremover og hvilke krav som må stilles til gjennomføring av prosjekter.  

Les hele atomhandlingsplanen.

 

Til toppen