Historisk arkiv

Avduket modell av Margaretakirken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I forbindelse med hundreårsmarkeringen "Streif" i Maridalen på søndag, avduket miljøvernministeren og landbruks- og matministeren to modeller av Margaretakirken fra middelalderen. (23.08.04)

Avduket modell av Margaretakirken

Miljøvernminister Knut Arild Hareide og landbruks- og matminister Lars Sponheim kunne søndag avduke modeller av St.Margaretakirken i Maridalen. T.v. arkitektstudent Mathilde S Dahl som har laget modellen. Stein Øberg (t.h.) overrakte kirkemodellen fra Maridalen Rotary Klubb. Foto: MDI forbindelse med hundreårsmarkeringen "Streif" i Maridalen på søndag, avduket miljøvernministeren og landbruks- og matministeren to modeller av Margaretakirken fra middelalderen.

Modellene er laget av student Mathilde S Dahl ved Arkitekt- og Design Høyskolen i Oslo ved hjelp av datateknologi og nyere forskningsmetoder. Dermed er vi nå i stand til å se hvordan middelalderkirken virkelig så ut da den ble bygget på 1250-tallet

 

Kirkemodellene er en gave fra Maridalen Rotary Klubb som har engasjert seg sterkt for vedlikehold og formidling av kirkeruinene i Maridalen.

Landbruks- og matminister Lars Sponheim, ordfører Per Ditlev-Simonsen, miljøvernminister Knut Arild Hareide og fylkesmann Hans J. Røsjorde lot seg rive med av de kulturelle innslagene på vandringen langs den nyåpnede kulturstien i Maridalen. Foto: MDOverrekkelsen og avdukingen av kirkemodellene var en del av den offisielle markeringen av unionsoppløsningen på søndag. Hovedarrangementet "Streif bynært i Maridalen" gikk i regi av fylkesmannen i Akershus og omfattet bl.a. vandring på nyåpnet kultursti fra Låkeberget til kirkeruinene og Bygdetunet. Arrangementet ble åpnet av landbruks- og matminister Lars Sponheim og miljøvernminister Knut Hareide.

Streif er en del av hundreårsmarkeringen, og har blant annet som formål å vise frem det norske kulturlandskapet.

Til toppen