Avslutter regionale tiltak for ti kommuner i Vestfold og Telemark

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Etter anbefalinger fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter avslutter regjeringen de regionale tiltakene for ti kommuner i Vestfold og Telemark med virkning fra og med fredag 23. april. Kommunene ønsker i stedet å innføre lokale tiltak.

– Smittesituasjonen er stabilisert i kommunene, og det er derfor ikke lenger behov for strenge regionale tiltak. Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og statsforvalter anbefaler at de regionale tiltakene avsluttes. Regjeringen har fulgt anbefalingen og kommunenes eget ønske, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De ti kommunene har vært i tiltaksnivå B, som er det nest strengeste tiltaksnivået.

Regjeringen har besluttet å avslutte regionale tiltak i:

  • Bamble
  • Færder
  • Holmestrand
  • Horten
  • Larvik
  • Porsgrunn
  • Sandefjord
  • Siljan
  • Skien
  • Tønsberg

Forskriftsendringen som avslutter de regionale tiltakene for disse kommunene vil tre i kraft fra torsdag 22. april 2021 kl. 24:00. De nasjonale tiltakene gjelder selv om de regionale tiltakene avsluttes. 

Mer om regionale tiltak

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner når det er avgjørende å få satt i verk tiltak raskt og koordinert for å motvirke smittespredning. 

Hvilket tiltaksnivå som velges for kommunene er avhengig av alvorligheten i smitteutbruddet. Det er tre tiltaksnivå som kan benyttes. Disse er tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå), tiltaksnivå B (høyt tiltaksnivå) og tiltaksnivå C (noe høyt tiltaksnivå).

Her finner du en oversikt over hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene.