Avtale om redusert matsvinn

Myndighetene og matbransjen har idag undertegnet en intensjonsavtale om reduksjon av matsvinn. Initiativet skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til svinn av mat i Norge og fremme en bedre utnyttelse av maten. Hele bransjen er med på samarbeidet, fra primærnæring til forbrukerleddet.

- Jeg er opptatt av å redusere matsvinn og ønsker å bidra til å sikre et fruktbart og positivt samarbeid med bransjen i det videre arbeidet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Bred enighet om å redusere matsvinn
Fem ministre har undertegnet intensjonsavtalen: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug, klima- og miljøminister Tine Sundtoft, fiskeriminister Elisabeth Aspaker, helseminister Bent Høie og forbrukerminister Solveig Horne. Representanter for hele matbransjen har også undertegnet: NHO (NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv) og Virke, dagligvarebransjen (Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening) og fra primærnæringen (Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Fiskarlag, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening og Norske Sjømatbedrifters Landsforening). Miljødirektoratet og Matvett AS var også tilstede på signeringen.

Intensjonsavtalen legger rammer for hvordan myndighetene og bransjen sammen skal jobbe fremover for å redusere matsvinn. Viktige elementer er å fastsette et realistisk reduksjonsmål, identifisere årsaker til matsvinn og å utvikle og utveksle gode tiltak.  Det er også viktig å utvikle god statistikk. 

Hver nordmann kaster 46 kilo mat i året. I tillegg kastes mat gjennom hele matkjeden fra primærnæring til forbruker. Det er et mål om effektiv ressursbruk gjennom hele verdikjeden, med minst mulig miljøbelastning per produserte enhet. Matsvinn er et tema både i Norden og i EU. Det er derfor mulig å hente erfaringer utenfra, samtidig som vi høster erfaringer i Norge. 

Til toppen