Ny avtale om global mineinnsats med Norsk Folkehjelp

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet undertegnet i dag en ny treårig avtale med Norsk Folkehjelp om global mineinnsats verdt 418 millioner kroner. Avtalen omfatter kartlegging og rydding av miner og eksplosiver i 18 land. Avtalen er et viktig bidrag til beskyttelse av sivile etter konflikt, sier statssekretær Marianne Hagen.

Rydding av miner i Santa Helena, Colombia i 2016. Foto: Giovanni Diffidenti, Norsk Folkehjelp
Rydding av miner i Santa Helena, Colombia i 2016. Foto: Giovanni Diffidenti, Norsk Folkehjelp

Norge er blant de fem største giverlandene til global mineinnsats. Som statspart til Minekonvensjonen og Konvensjonen om klaseammunisjon er Norge forpliktet til å bistå rammede land. Rydding av miner og eksplosiver er en prioritert humanitær innsats.

Den globale mineinnsatsen tilrettelegger også for at sivile som har blitt fordrevet av konflikt kan vende trygt tilbake og utvikle sine lokalsamfunn. Norsk Folkehjelp er en av de tre største humanitære mineoperatørene i verden og vår største partner på området.

Svært mye er oppnådd innenfor minerydding i løpet av de siste 20 år. Samtidig har konfliktene i Syria, Irak, Øst-Ukraina og Jemen bidratt til ny bruk av forbudte landminer og klaseammunisjon. 

Minekonvensjonen ble vedtatt i Oslo 18. september 1997, og undertegnet av mer enn 100 stater i Ottawa 3. desember samme år. Konvensjonen har 164 statsparter.

Konvensjonen om klaseammunisjon ble vedtatt i Dublin 30. mai 2008, og undertegnet i Oslo 3. desember samme år. Konvensjonen har 103 statsparter.