Utenriksdepartementet inngår ny treårig samarbeidsavtale med Norcap

Norge støtter innsats i humanitære kriser verden over med både midler og personell. – Det er viktig å sikre rask og effektiv tilgang på kompetente og erfarne hjelpearbeidere når kriser rammer, sier utenriksminister Børge Brende.

I dag inngår Utenriksdepartementet en ny treårig avtale på 76 millioner kroner årlig med Flyktninghjelpens beredskapsstyrke Norcap. Styrken består av 900 personer fra Norge og en rekke andre land med spesialkompetanse tilpasset FN og andre internasjonale organisasjoners behov, som på kort varsel kan rykke ut for å bistå i humanitære kriser.

Fra venstre: Benedicte Giæver (Flyktninghjelpen) og Leni Stenseth (UD) skriver under den nye samarbeidsavtalen for Norcap. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD
Fra venstre: Benedicte Giæver (Flyktninghjelpen) og Leni Stenseth (UD) skriver under den nye samarbeidsavtalen for Norcap. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD

- Gjennom denne avtalen bidrar Utenriksdepartementet til å styrke det internasjonale humanitære systemets evne til å håndtere store humanitære kriser, som krisen i Syria og sultkatastrofene i Afrika og i Jemen. Jeg har selv møtt personell utsendt via Norcap i akutte kriser og sett hvilket viktig arbeid de utfører, sier Brende.

Avtalen gjelder for perioden 2017-2019 og er en videreføring av en tidligere treårig avtale. I tillegg kan det gis støtte i forbindelse med nye, akutte humanitære kriser. I 2016 finansierte Utenriksdepartementet utsendelse av 257 Norcap-eksperter til 62 land.

Til toppen