Statssekretær til Bratislava for å diskutere digitalisering

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Ayhan skal drøfte utfordringer og muligheter knyttet til digitalisering av industrien i Bratislava 18. juli, sammen med representanter fra de andre EU/EØS-landene.

– Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om industriens rammevilkår i januar. Digitalisering og bedriftenes fremtidige behov for kompetanse vil være sentrale temaer i meldingen. Jeg ser frem til å lære mer om hvordan andre land i Europa møter disse utfordringene, og dele norske erfaringer, sier Statsekretær Dilek Ayhan. 

Slovakias økonomiminister Peter Žiga er vert for møtet, hvor tilgang til finansiering også står på dagsordenen. Teknologiske trender som digitalisering og automatisering åpner muligheter for effektivisering av industriproduksjon, men krever store investeringer.

Det er således viktig å sikre at statlige finansieringsordninger er tilpasset den teknologiske utviklingen, og at det legges til rette for at innovative bedrifter kan tiltrekke seg private investeringer.