Ban Ki-moon og Høglund åpnet "grønn skole" på Bali

FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet åpnet torsdag 28. august det norsk-støttede prosjektet "Green Schools", på Bali i Indonesia.

Ban Ki-moon og Morten Høglund åpner
Åpning av "grønn skole" på Bali: FNs generalsekretær Ban Ki-moon (th) og statssekretær Morten Høglund (i midten bak). (Foto: Fredrik Steen, UD)

FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statssekretær Morten Høglund i Utenriksdepartementet åpnet torsdag 28. august det norsk-støttede prosjektet "Green Schools", på Bali i Indonesia.

Green School Bali er en skole som er bygd for å ha minst mulig innvirkning på miljøet. Internasjonale elever fra barneskole til videregående går på det som blir kalt verdens grønneste skole. Visjonen til den grønne skolen er å skape et naturlig, helhetlig læringsmiljø som utdanner og inspirerer elevene til å bli kreative, innovative og grønne ledere. 

Prosjektet inngår i det omfattende skog- og klimasamarbeidet Norge har med Indonesia. Norge inngikk i 2010 et partnerskap med Indonesia for å støtte landets innsats for å redusere klimagassutslipp fra avskoging, skogforringelse og ødeleggelse av torvmyr med inntil en milliard amerikanske dollar.  

FNs utviklingsprogram (UNDP) er en svært viktig partner i det norsk-indonesiske samarbeidet på skog og klima. Norge støtter det FN-ledete initiativet til grønne skoler på Bali og i Sentral-Kalimantan i Indonesia.

Til toppen