Barkbilleberedskapen styrkes

Store barkbilleangrep har de siste årene drept mye skog i deler av Europa, USA og Canada. Også i Norge øker bekymringen for et større utbrudd. Nå er både beredskapsplan og et nytt risikovarsel på plass.

Beredskapsplanen for stor granbarkbille er utarbeidet i samarbeid mellom Landbruksdirektoratet og NIBIO. Den viktigste endringen i barkbilleberedskapen er at det nå finnes en plan som beskriver roller og ansvar i beredskapsarbeidet, og det er laget et verktøy for risikovurdering som oppdateres jevnlig. I tillegg finnes det tiltakslister for de ulike risikonivåene.

Varsel om risiko for utbrudd

NIBIO har utviklet et varsel om risiko for utbrudd av stor granbarkbille for tre ulike geografiske soner i Norge. Hensikten med varselet er å informere om hvilke områder som er utsatt for risiko for større barkbilleangrep, slik at man kan iverksette tiltak for å begrense skadeomfang og berge verdier.

Varselet ligger ute på Skogportalen og oppdateres fire ganger i løpet av sommersesongen. 

Granbarkbille.
Angrep av granbarkbille. Foto: Reidun Gomo/NIBIO