Bedre informasjon til innvandrerbefolkningen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner for å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen.

– Regjeringen ønsker å sikre målrettede informasjonstiltak for å nå hele befolkningen. Innsatsen til frivillige organisasjoner har under hele pandemien vært svært viktig for å nå ut med informasjon til innvandrerbefolkningen. Frivillige organisasjoner har en enorm kraft, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik.

Både ekspertgrupper, forskere og Koronakommisjonen trekker frem innsatsen til frivilligheten under pandemien. Frivillige organisasjoner kommuniserer på andre måter og gjennom andre kanaler enn det offentlige myndigheter gjør.

– For at informasjon skal bli oppfattet og etterlevd, er det viktig at den blir formidlet av personer som har tillit i aktuelle grupper, det gjelder ikke minst informasjon om vaksinering. Det er derfor viktig å få bistand fra ressurspersoner i lokalmiljøene, sier arbeids- og inkluderingsministeren. Samtidig er det viktig at det er informasjon fra myndighetene som blir formidlet.

Organisasjonene, og ressurspersoner knyttet til dem, har fungert som viktige brobyggere i arbeidet med å bekjempe pandemien. Det har blant annet vært et stort engasjement og mye kreativitet blant lokale innvandrerorganisasjoner, trossamfunn og folk med innvandrerbakgrunn for å bidra til å redusere smitte og øke vaksinasjonsgraden.

I 2020 og 2021 er det bevilget til sammen 66,6 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd til frivillige organisasjoner. Tilskuddet har vært benyttet til informasjonstiltak om pandemien rettet mot innvandrerbefolkningen. I 2021 har IMDi innvilget tilskudd til mer enn 140 organisasjoner over hele landet.

Personer med innvandrerbakgrunn har under hele pandemien vært overrepresentert blant dem med påvist smitte og covid-19-relaterte sykehusinnleggelser. Det er lavere vaksineringsgrad i deler av innvandrerbefolkningen, særlig personer født i Polen, Romania, Latvia og Litauen. I snitt er 91 prosent av hele befolkningen vaksinert mot 68 prosent blant utenlandsfødte.