Ber om innspill til bærekraftig matsystem

Landbruks- og matdepartementet ønsker innspill til regjeringens arbeid med et mer bærekraftig matsystem.

Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. Fredag 20.oktober inviterte statssekretær Wenche Westberg, på vegne av regjeringen, til nasjonal dialog om bære­kraften i det norske matsystemet. Formålet med møtet var å samle sentrale aktører fra fagmiljøer, matvarebransjen, virkemiddelapparat og sivilt samfunn for å drøfte veien videre for et mer bærekraftig matsystem for at Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030.

Over 100 deltagere fra 73 ulike aktører i matsystemet deltok i dialogen.

– Arbeidet med mer bærekraftige matsystemer er et kontinuerlig arbeid for stadig å strekke oss lengre. Vi må samarbeide og alle aktører i matsystemet har viktige bidrag. Vi trenger derfor slike møtearenaer der vi kan drøfte problem­stillinger på tvers av sektorer og bransjer, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg.

Statssekretær Wenche Westberg
Statssekretær Wenche Westberg Foto: Torbjørn Tandberg

Som en oppfølging av den nasjonale dialogen inviteres aktørene også til å komme med skriftlige innspill til regjeringen til temaene som ble diskutert under nasjonal dialog: a) Klima- og miljøvennlig matproduksjon, b) bærekraftig fôr, c) konkurransekraftig verdiskaping i verdikjeden for mat i hele landet, d) sunt og bærekraftig kosthold og e) Norges bidrag til et bærekraftig matsystem globalt. Innspillene kan være på maks to sider.

Innspill sendes til postmottak@lmd.dep.no innen 15. november og bes merkes «Innspill bærekraftige matsystem».

En oppsummerende rapport fra den nasjonale dialogen 20. oktober og innspillene i etterkant, vil publiseres på regjeringen.no

Innspillene vil benyttes i regjeringens pågående arbeid med bærekraftige matsystemer, samt regjeringens engasjement i l FN og det internasjonale arbeidet med bærekraftige matsystemer.