Innspela til bærekraftig matsystem

20. oktober inviterte statssekretær Wenche Westberg i Landbruks- og matdepartementet til nasjonal dialog om berekraftige matsystem. I etterkant av møtet blei det invitert til å komme med innspel til regjeringa sitt vidare arbeid med berekraftige matsystem, med frist for innspel 15. november.

​Innspela vil bli nytta i regjeringa sitt pågåande arbeid med berekraftige matsystem, samt regjeringa sitt engasjement i FN og det internasjonale arbeidet med berekraftige matsystem.

Ein oppsummerande rapport frå den nasjonale dialogen 20. oktober og innspillrunden vil bli publisert på regjeringen.no.

Veksthus for tomater.
Veksthus for tomater. Foto: Torbjørn Tandberg