Presseinvitasjon:

Ber om innspill til ny havstrategi

Næringsminister Monica Mæland inviterer mandag til innspillsmøte om havstrategien.

Regjeringen jobber med en egen havstrategi som skal legges frem våren 2017.  

Norge er i verdenstoppen på mange områder innen skipsfart og maritim næring, petroleum og energi, og fiskeri og havbruk. Havnæringenes bidrag til norsk økonomi er betydelig.

Strategien skal se på fremtidige muligheter for næringsaktivitet i havet. Den skal også kartlegge hvordan myndighetene best kan legge til rette for arbeidsplasser og bærekraftig vekst i havnæringene.

Møtet er åpent for pressen.

Når: Mandag 31. oktober kl 10:00-12:00.

Hvor: Norges rederiforbund,  Rådhusgaten 25

Program 

Kl. 10.00

Velkommen v/ Sturla Henriksen

Administrerende direktør, Norges Rederiforbund

Kl. 10.10

Innledning v/ næringsminister Monica Mæland

Kl. 10.15

Replikker v/ statssekretær Kjell-Børge Freiberg og statssekretær Roy Angelvik

Kl. 10.20

Presentasjon v/ Kristin H. Holth

Divisjonsdirektør Shipping, Offshore and Logistics, DNB Bank

Kl. 10.30

Innspillsrunde

Kl. 11.55

Oppsummering og veien videre v/ næringsminister Monica Mæland

Kl. 12.00

Innspillsmøtet avsluttes

Pressekontakt for næringsministeren: Kommunikasjonsrådgiver Martine Røiseland, mobil 97055024, e-post: mrd@nfd.dep.no

Pressekontakt for Rederiforbundet: Kommunikasjonsrådgiver Tove Åstasund Iversen, mobil92836811, e-post: tiv@rederi.no

Til toppen