Nyheter

Besøker de norske soldatene i Litauen

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen besøker de norske styrkene i Litauen 8.februar. Besøket skjer i forbindelse med markeringen for at det er fem år siden NATOS styrker ble utplassert i Estland, Latvia, Litauen og Polen. Norske styrker har vært med siden start.

Statssekretær Bent-Joacim Bentzen besøker de norske styrkene som er utplassert i Litauen den 8.februar. Der vil han få oppdateringen på situasjonen og møte soldatene.

- Det er nå fem år siden Norge stilt styrker til disposisjon for NATO i Baltikum. Samarbeidet med våre allierte og samarbeidspartnere har vær meget god i denne perioden. Jeg ser frem til å møte soldatene og se hvordan de gjennomfører sine oppgaver, sier statssekretær Bentzen.

I fem år har de norske styrkene vært i Litauen som en del av eFP BG (The NATO enhanced Forward Presence multinational Battle Group) styrkene til NATO. Det vil bli en markering av dette den 9.februar i Rukla hvor NATOs styrker er utplassert.

Norske soldater er i Litauen som del av NATOs eFP styrker.
Norske soldater er i Litauen som del av NATOs eFP styrker. Foto: Fredrik Ringnes/Forsvaret

-Den spente sikkerhetssituasjonen vi har nå i Europa viser betydningen av å ha en tydelig NATO-tilstedeværelse i Baltikum. EfP er et konkret eksempel på alliansens vilje og evne til å forsvare sine medlemsland. Norge bidrar gjennom deltakelsen i eFP i Litauen til dette.

De forsterkede troppene til eFP er multinasjonale. De har blitt integrert i vertsnasjonenes brigader for å sikre maksimal samhørighet mellom allierte styrker. Hver av kampgruppene består av rundt 1000 soldater. eFP bygget på fire multinasjonale kampgrupper stasjonert i Estland, Latvia, Litauen og Polen. De ble etablert etter avgjørelsen tatt på NATO-toppmøtet i Warszawa i 2016 for å demonstrere at Alliansen står samlet for å svare på enhver trussel mot sikkerheten i Østersjøregionen.

 

Kontaktperson for besøket i Litauen er seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke, mob. 90028061. Forsvarsdepartementet vil tilby bilder og intervjuer fra besøket til soldatene i Litauen.