Besøkte Svalbard og Oslo

Av: Miriam Stackpole Dahl, EU-delegasjonen

Nordområdene sto sentralt da assisterende generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS) Helga Schmid besøkte Svalbard og Oslo fra 30. august til 1. september.

Assisterende generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS) Helga Schmid besøkte Svalbard sammen med politisk direktør i UD Kåre R. Aas. Foto: Alex Winther, UD

Nordområdene sto sentralt da assisterende generalsekretær i EUs utenrikstjeneste (EEAS) Helga Schmid besøkte Svalbard og Oslo fra 30. august til 1. september.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Torgeir Larsen møtte Helga Schmid i Oslo 1. september for samtaler om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål.

Gjennomgang av norsk nordområdepolitikk
I forkant var Helga Schmid to dager på Svalbard der hun hadde utenrikspolitiske konsultasjoner med politisk direktør i Utenriksdepartementet, Kåre R. Aas. Under besøket fikk hun en bred gjennomgang av norsk nordområdepolitikk i tillegg til at de to drøftet aktuelle utenrikspolitiske spørsmål som blant annet Egypt, Syria, Afghanistan og fredsprosessen i Midtøsten.

Dialog om Arktis
Europakommisjonen og EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk presenterte før sommeren en felles Arktis-meddelelse som skisserer EUs videre engasjement i Arktis. I meddelelsen legges det blant annet vekt på klima, forskning, bærekraftig utvikling og dialog med arktiske partnerland slik som Norge så vel som med urfolksorganisasjoner og andre aktører i området.

Under Norges-besøket ble EU og Norge enige om å ha Arktis som fast diskusjonspunkt under de jevnlige utenrikspolitiske konsultasjonene mellom EEAS og politisk direktør i UD Kåre R. Aas. Besøket til Norge befester ytterligere den gode dialogen Norge har med EU på det utenrikspolitiske området.

Schmid besøkte også blant annet satellittstasjonen Svalsat og verdens nordligste universitet, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) da hun var på Svalbard.

EUs utenrikstjeneste (EEAS) har ansvar for EUs relasjoner med land utenfor Unionen.

Til toppen