Presseinformasjon

Statssekretær Laila Bokhari til Sør-Afrika og Malawi

Statssekretær Laila Bokhari besøker Sør-Afrika og Malawi 10. – 13. oktober. Hovedformålet med besøket er å befeste Norges samarbeid på sentrale områder og styrke relasjonene mellom Norge og de to landene.

- Jeg ser frem til å besøke to land som er svært viktige for Norge på hver sin måte. Mens samarbeidet med Sør-Afrika er konsentrert om næringsutvikling og kunnskapssektoren, er Malawi er et satsningsland i utviklingspolitikken med vekt på helse og utdanning, sier statssekretær Bokhari.

Formålet med besøket til Sør-Afrika er å bekrefte det gode samarbeidet også innen freds- og forsoningsfeltet. Kvinners rettigheter og likestilling, herunder sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet er et sentralt tema for dialog med myndighetene og andre aktører. Globale sikkerhetsutfordringer som terrorisme og radikalisering står også på agendaen.

Norge har i mange år vært en av de største utviklingspartnerne til Malawi. Bokhari skal besøke flere prosjekter og møte myndigheter, multilaterale organisasjoner og det sivile samfunn. Statssekretæren vil holde et innlegg på en investeringskonferanse i regi av myndighetene der også norske bedrifter deltar.

Pressekontakt: UDs pressevakt på 23 95 00 02.

Til toppen