Bollestad oppretter nye matgledekorps rundt om i Norge

Olaug Bollestad vil at de eldre skal få servert gode og ernæringsriktige måltider. Derfor oppretter hun tre nye matgledekorps og et digitalt verktøy for å bedre måltidene som serveres til eldre som bor hjemme og på institusjoner. Dermed er det til sammen fem matgledekorps rundt om i Norge.

– Ernæringsriktige og innbydende måltider er viktig for både helse og trivselen til de eldre. I noen tilfeller kan det til og med redusere medisinbruken. Som landbruks- og matminister, intensivsykepleier og enkeltperson er jeg opptatt av at vi alltid skal servere god og riktig mat som vi er stolte av, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Olaug Bollestad har et stort engasjement for at de eldre skal få servert god og riktig mat. Nå oppretter hun matgledekorps rundt om i Norge som skal arbeide for mer og bedre  måltidsglede.
Olaug Bollestad har et stort engasjement for at de eldre skal få servert god og riktig mat. Nå oppretter hun matgledekorps rundt om i Norge som skal arbeide for mer og bedre måltidsglede. Bildet ble tatt på et sykehjemsbesøk i Raufoss i 2019. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Reiser til institusjoner for å gi råd og veiledning

Hvert matgledekorps består av ulike representanter som har en bred kompetanse innen mat, helse, restaurant og organisasjon- og ledelse. Korpsene reiser til institusjoner og kommuner for å bidra til økt forståelse for hvordan mat og måltidsglede kan gi bedre helse og mer trivsel. De gir råd om hvordan institusjoner kan redusere matsvinnet, og bruke mer lokale råvarer. Korpset er også opptatt av at matserveringen blir tilpasset beboernes egne ønsker og behov.

– Matgledekorpsene gir veiledning og gode råd. Målet er å gi institusjonene inspirasjon til hvordan de kan få mest mulig ut av sine ressurser. Små endringer innen vaktlister, matlaging eller rutiner kan blant annet gjøre store forskjeller for matserveringen til de eldre, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

- Ofte er det små endringer som kan gjøre store forskjeller, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Det handler om å få mer ut av de ressursene man har.
- Ofte er det små endringer som kan utgjøre store forskjeller, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Det handler om å få mer ut av de ressursene man har. Foto: Landbruks- og matdepartementet.

Matgledekorpsene har allerede oppnådd gode resultater

De gode erfaringene og resultatene som er gjort ved Matgledekorpset i Innlandet og i Trøndelag, er årsaken til at Bollestad nå viderefører satsingen med tre nye matgledekorps i Oslo og Viken, Rogaland og Vestfold og Telemark.

Institusjonene som har fått besøk fra matgledekorpset i Innlandet og Trøndelag melder om at besøkene har ført til praktiske endringer, bedre samhandlinger på tvers av avdelinger og etater, økt kunnskap og en endret kommunal politikk.

Tilbyr et digitalt samarbeidsverktøy i arbeidet med mat for eldre

Bollestad har også lansert en helt ny nettside for å bedre måltidsarbeidet. Den er tilgjengelig for alle, men sikter seg spesielt inn mot dem som jobber med servering av mat til eldre. Her vil det bli publisert mat- og helsetips til landets institusjoner, en samlet oversikt over regjeringens politikk på området, og viktig forskning på feltet.