Bransjeforum for havfisketurisme 2018

Bransjeforum for havfisketurisme

Statssekretær Veronica Pedersen Åsheim sitt innlegg på Bransjeforum for havfisketurisme 2018

God formiddag alle sammen! Og takk for introduksjonen.

Aller først, en stor takk til NHO Reiseliv for den hyggelige invitasjonen til dette bransjeforumet. Og en særlig takk til dere som deltar. Jeg håper at dere – når dagen er omme – vil tenke at dette var en nyttig dag. At dere reiser hjem igjen med en bedre forståelse av det nye regelverket vi har innført. Og hvordan denne regjeringa vurderer utviklingspotensialet til denne bransjen. Og så er det jo hyggelig å møtes, da. For å snakke om stort og smått.

Jeg har lyst til å benytte denne anledninga til å – en gang for alle – avlive en myte som dessverre lever i beste velgående. Det er myten om at de som driver med turistfiske er cowboyer. Den myten vil jeg til livs. For jeg begynner å bli – i likhet med dere – mektig lei av at dere skal bli uglesett. At dere skal gå rundt med et dårlig stempel. For, dere er hverken cowboyer eller fiskesmuglere. Og dere driver heller ikke med miljøkriminalitet.

Nei, dere som er her i dag har faktisk en nøkkelrolle i den videre utviklinga av Norge som reisemål. Og dere er allerede en ganske stor verdi for AS Norge. Dere er viktige næringsaktører som skaper aktivitet og arbeidsplasser. Dere bidrar til verdiskaping langs hele kysten. Slik at det blir lys i husan. Og slik det ser ut nå, kommer dere til å spille en enda viktigere rolle i fremtiden. For dette er en bransje som vokser. Dette er en spennende bransje som er i full utvikling. Og da, kjære forsamling, er det viktig at denne bransjen utvikler seg i riktig retning. Og at dere har et godt regelverk å forholde dere til. Et regelverk som gir forutsigbarhet og en enklere hverdag.

Som dere er kjent med trådte det nye regelverket i kraft ved årsskifte.De viktigste elementene i det nye regelverket er at:

•       Alle som driver med turistfiske skal registreres.

Frem til nå har Fiskeridirektoratet mottatt 434 obligatoriske registreringer. Og 115 frivillige. Det tyder på at det er stor interesse for å komme i gang. Det lover godt. De frivillige registreringene gjelder bedrifter som leier ut minst én båt og som står utenfor merverdiavgiftsregisteret. Det vil si at omsetninga basert på turistfiske er mindre enn 50 000 kroner. Disse bedriftene må imidlertid allerede være registrert i Brønnøysundregistrene. Vi håper at det at vi har åpnet opp for frivillig registrering vil bidra til å øke kunnskapen om turistfiske som næring.

•       Videre innføres det fangstrapportering.

Det betyr at fangsten skal innrapporteres minst en gang i måneden. Fiskeridirektoratet har fastsatt bestemmelser om dette. Og her er det, som dere kjenner til, fem arter som skal registreres, nemlig  torsk, kveite, sei, steinbit og uer. Her skal dere altså angi antall fisk per art, per fartøy og per fisketur med fangstdato. Departementet og direktoratet i gang med å se på gode digitale løsninger for denne rapporteringen. Det legges blant annet opp til at private tilbydere kan levere sine systemer til markedet. Flere detaljer rundt dette vil sannsynligvis Fiskeridirektoratet fortelle dere mer om i sitt innlegg i morgen. Uansett, her ser det også ut til å være god fremdrift.

•       Så endres utførselskvoten fra 15 til 20 kg for gjester ved registrerte turistfiskevirksomheter. Og 10 kg for alle andre.

•       Ordninga med at det kan utføres en troféfisk i tillegg til den ordinære utførselskvoten fjernes,

•       Og utførselskvoten endres slik at den gjelder for 7 dager i stedet for 24 timer.

Formålet med dette regelverket er å skape mer ordnede former for dere som er i bransjen. For når vi får på plass et register over hvem dere er og vi i tillegg får en oversikt over hvor mye fisk dere fisker. Da blir det orden i sakene. Ja, da blir det kanskje til og med enda mer attraktivt å være i denne bransjen. Jeg har faktisk hørt at innføringa av det nye regelverket allerede er plukket opp av utenlandske turoperatører. At de vektlegger det i sin markedsføring. Det er svært positivt. Bruk det for det det er verdt!

Så skal vi ikke legge skjul på at dette er et første generasjons regelverk. I begynnelsen vil kanskje noen av dere oppleve at dette skaper mer jobb og det ikke nødvendigvis gjør hverdagen deres så veldig mye enklere. Men, slik er det vel ofte med alt som er nytt. Det tar litt tid før man kommer inn i det. Før det får gått seg til og man ser verdien i det. Jeg håper derfor at dere vil gi det nye regelverket litt tid. Litt tid til å se hva som fungerer og hva som kanskje må justeres litt på. Så er vi selvfølgelig mottakelige for tilbakemeldinger dersom dere etter en tid ser at det er ting som ikke fungerer optimalt. Men vi har nå en start. 

Så vil jeg understreke at dette regelverket ikke vil løse alle utfordringene vi har med rekreasjonsfiske. Det er fremdeles lov å drive rekreasjonsfiske som ikke er i regi av en registrert turistfiskevirksomhet. De eksisterende reglene om redskapsbegrensninger gjelder på samme måte som før. Men vi har som nevnt redusert utførselskvoten til 10 kg for dem som ikke fisker i regi av en registrert bedrift.

Så har vi de som aldri har brydd seg om noe regelverk. Og som heller ikke kommer til å gjøre det i fremtiden. De som driver med fiskesmugling og de som driver med miljøkriminalitet. De skal stoppes. Dere skal vite at denne regjeringa ønsker å ta disse kjeltringene som er med på å ødelegge deres gode rykte. Derfor vil fiskeriministeren ta et initiativ til et møte med sine kollegaer i Justis- og Finansdepartementet. For å se nærmere på hva vi kan gjøre for å stoppe de som driver med organisert kriminalitet. Tiltak vi kan sette i gang er økt kontroll på grensa. Og økt kontroll langs kysten der denne miljøkriminaliteten foregår. Strengere sanksjoner mot dem som blir tatt er også noe vi bør vurdere.

Reiselivet er en næring i betydelig vekst over hele verden. Globalt øker tallet på internasjonale turister med om lag 50 millioner hvert år. For norsk reiseliv ble 2017 nok et rekordår. For fjerde år på rad. Reiselivet skaper i dag store verdier og sysselsetter om lag 160 000 personer. For å oppnå det resultatet betyr det at reiselivsnæringa har gjort et godt stykke arbeid. Det er det ingen som helst tvil om. Men, først og fremst betyr det at vi i Norge har fantastiske opplevelser å tilby de reisende. Norske reiselivsbedrifter utvikler stadig mer spennendende aktiviteter. Og tenke kvalitet i alle ledd. Det er nøkkel til suksess.

Reiselivet er blitt flinkere til å selge norske byer, norsk kultur og spennende aktiviteter. Hele opplevelsen altså. Ta Kvernepollen Fiske & Ferie utenfor Bergen for eksempel. En liten times kjøretur utenfor Norges nest største by og "vips" så er du ute i fiskens rike. Er det ikke fantastisk! I dag finnes det et bredt spekter av bedrifter innenfor denne bransjen.

Alt fra store rorbuanlegg som tilbyr overnatting, servering og velutstyrte fiskebåter til mindre aktører som kanskje bare leier ut et hus eller en hytte og en båt eller to – uten noe ytterligere tilrettelegging. Hasvik hotell er vel en av de eldste og mest veletablerte tilbyderne av havfiske her i Nord-Norge. Knapt noe sted i verden har vel bedre forhold for havfiske enn Sørøya. Naturen er upolert, vakker og rå. Vannet er rent med svært rike forekomster av fisk. Uten tvil et eldorado for ivrige fisketurister.

Og så må jeg jo nevne Arnøy brygge som holder til på idylliske Nord-Arnøy her i Nordland. En moderne reiselivsbedrift som tilbyr en rekke aktiviteter i tillegg til overnatting. Dette er to flotte eksempler på aktører som driver i stor skala. Og flere vil komme til i årene fremover.

For denne regjeringa har store ambisjoner for denne næringa. Vi skal sørge for gode rammebetingelser slik at denne positive utviklinga kan fortsette. Vi skal fortsette å legge til rette for at norske bedrifter kan utnytte det betydelige potensiale innenfor reiseliv på en mer lønnsom og bærekraftig måte. Vi ønsker mer verdiskaping. Og vi ønsker flere jobber i reiselivet.

Når vi satser på digitalisering og forenkling av regelverk, betyr dette at dere kan bruke mindre tid på rapportering, og mer tid på å utvikle enda bedre produkter og opplevelser. Reiselivsnæringa har mange små bedrifter med begrenset administrativ kapasitet. Det er ikke tvil om at de vil nyte godt av denne effektiviseringa.

Også regjeringas satsing på infrastruktur og samferdsel er viktig. For det betyr at også turistene kommer raskere og tryggere frem i landet vårt. Og når vi endrer generelle rammevilkår, som skatter og avgifter, ja da kommer også dette dere til gode.

Fjerning av arveavgiften for eksempel, har lettet generasjonsskiftet i mange familieeide reiselivsbedrifter rundt omkring i landet. Disse pengene kan investeres på nytt. Og skape ny vekst.

Det er naturlig at norsk reiseliv preges av optimisme. I mange markeder er mulighetene store. Naturen er, som dere vet, fremdeles den viktigste grunnen til at turistene oppsøker Norge. Storslått natur, høye fjell, trange fjorder og spennende aktiviteter lokker. Og for mange tilreisende er nettopp fiske en spennende og eksotisk aktivitet.

Omfanget av hvor mange som faktisk driver med turistfiske i Norge i dag er ikke kjent, men vi vet at dette er en aktivitet som har skutt fart og utviklet seg i rekordfart. Det er spennende. For denne bransjen kan bidra til å videreutvikle reiselivet i positiv retning langs hele kysten.

Samtidig skal vi være bevisste på utfordringene. Økende turisttrafikk i og til Norge betyr at presset på våre felles naturressurser øker. Det har stor betydning for et land som Norge som nettopp profilerer seg som et land med ren og urørt natur. Det er derfor viktig å sørge for en bærekraftig utvikling av reiselivet. Skal vi beholde vårt positive omdømme, må utviklinga skje innenfor bærekraftige rammer. Bærekraft må alltid ligge til grunn for å utvikle reiselivsnæringa videre. Her må næringa lede an, så her hviler det et stort ansvar på dere. Så må vi politikere gjøre det vi kan for å legge best mulig til rette for denne utviklinga.

Kjære venner,

Vi bor i et fantastisk land med noen fantastiske muligheter. Veksten i antall utenlandske besøkende til Norge antas å øke kraftig de neste årene. Denne veksten representerer betydelige muligheter for dere som er i denne bransjen. Disse mulighetene håper jeg dere ser og griper. Dere er med på å gi de tilreisende uforglemmelige opplevelser. Opplevelser som gir minner for livet.

Regjeringa satser målretta på reiselivet. Og vi satser målretta på havet. Nå må vi må dra lasset sammen. Dere må se mulighetene og skape vekst. Sammen må vi sørge for å gjøre de riktig grepene slik at Norge også i fremtiden kan fremstå som det fiskeeldorado det er idag. Og at generasjoner etter oss også kan ha dette som levevei.

Takk for oppmerksomheten!

Til toppen