Brende om Ukraina: - Viktig våpenhvileavtale, men etterlevelsen avgjørende

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er både viktig og positivt at partene i Ukraina-konflikten har inngått en våpenhvile. Det er nå helt avgjørende at de lever opp til sine forpliktelser og at våpenhvilen etterleves, sier utenriksminister Børge Brende.

Den såkalte trilaterale kontaktgruppen, bestående av representanter fra OSSE, Russland, Ukraina og opprørerne i Luhansk og Donetsk fylker, har undertegnet en plan med 13 skritt for iverksettelse av Minsk-protokollen fra 5. september i fjor. Denne planen støttes av en fellesuttalelse fra lederne i Tyskland, Frankrike, Russland og Ukraina, som alle var til stede i Minsk.

- Under møtene i Minsk demonstrerte partene vilje til å finne en politisk løsning. Det er viktig at denne prosessen fortsetter. Tyskland og Frankrike har vist stort lederskap gjennom sin diplomatiske innsats. Det er avgjørende at partene nå omsetter resultatene fra Minsk-møtet i praksis. Svært mye gjenstår fortsatt og man må være forberedt på nye tilbakeslag, sier Brende.

Konflikten i Ukraina har utviklet seg til en meget alvorlig humanitær krise. Over 5000 er drept og 11.000 såret.  Ifølge FN er nå over en million mennesker blitt internflyktninger i Ukraina og over en halv million har flyktet fra landet.

- Vårt håp er at en våpenhvile og bedre tilgang for humanitære aktører nå kan skape bedre forhold for sivilbefolkningen. Det er avgjørende at Russland fremover respekterer Ukrainas territorielle integritet, etterlever folkeretten og ikke fortsetter med å sende våpen og soldater inn til Donbass, sier Brende.