Historisk arkiv

Svar på brev med krav om riksrettssak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på en henvendelse fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komitéen mottok 21. mars et brev med krav om at det ble reist riksrettssak mot bl.a. utenriksministeren.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har svart på en henvendelse fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Komitéen mottok 21. mars et brev med krav om at det ble reist riksrettssak mot bl.a. utenriksministeren.