Om endring av tollregimet for ost og kjøtt

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statsråd Vidar Helgesen har sendt brev til Venstres stortingsgruppe om regjeringens arbeid med en endring av tollregimet for ost og kjøtt.

Les brevet fra statsråd Helgesen.