Historisk arkiv

Brosjyre om foreldreansvar og samværsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Brosjyren Foreldreansvar og samværsrett er oppdatert pr 1. juli 2010 med de siste endringene i barneloven.

De nye endringene i barneloven finner du i brosjyren.

Last ned brosjyren her.