Busspassasjerers rettigheter og IKT-strategi

Politisk enighet om forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter, diskusjon om EUs IKT-strategi for de neste fem årene og signering av norsk og islandsk tilslutning til luftfartsavtalen mellom EU og USA. Det var blant sakene på agendaen da transport- tele- og energirådet møttes i Brussel. Samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen rapporterer.

Transport-, tele- og energirådet (TTE) avholdt møte i Brussel 17.-18. desember 2009. Kun transport og telesaker sto på agendaen. Det svenske formannskapet ved infrastrukturminister Åsa Torstensson ledet møtet. Rådsmøtet var det siste for vise-president Antonio Tajani og kommissær Viviane Reding som henholdsvis transportkommissær og kommissær med ansvar for informasjonssamfunnet.

På transportområdet kom man fram til politisk enighet på forslag til forordning om busspassasjerers rettigheter, en generell tilnærming på forslag til endringsforordning om Det europeiske byrået for satelittnavigasjon (GNSS), og en generell tilnærming på utkast til direktiv om rapporteringsformaliteter for skip. Videre ga Rådet Europakommisjonen (KOM) mandat til å starte forhandlingene om en samarbeidsavtale med FNs luftfartsbyrå ICAO. Det svenske formannskapet lyktes imidlertid ikke å få vedtatt rådskonklusjoner på ”Future of Transport” - meddelelsen, da ”…not all member states were able to support all of its elements”. Av den grunn vedtok Formannskapet sine egne konklusjoner.

I pausen på møtets første dag ble det gjennomført en undertegningsseremoni på blant annet avtale om norsk og islandsk tilslutning til luftfartsavtalen EU-USA (den såkalte OPEN SKIES I-avtalen). Les mer om dette her.

På teleområdet vedtok man rådskonklusjoner på post i-2010 strategi og digital dividende og en resolusjon om nettverks- og informasjonssikkerhet.

Les hele rapporten om rådsmøtet fra EU-delegasjonens samferdselsråd Carsten Horn-Hanssen her.

TTE-rådets pressemelding fra møtet med videre link til dokumentene kan finnes her.

TTE-rådets offentlige diskusjoner kan finnes på web-tv her.

Til toppen