Historisk arkiv

Bussrute Oslo - Gjøvik - Lillehammer - Dombås - Trondheim: Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Trøndelag AS får løyve Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Trøndelag AS får løyve

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Trøndelag AS løyve for drift av ekspressbussrute på strekningen Oslo – Gjøvik – Lillehammer – Dombås -Trondheim. (25.09.02)

Pressemelding

Nr.: 106/02
Dato: 25.09.02

Bussrute Oslo – Gjøvik – Lillehammer – Dombås - Trondheim: Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Trøndelag AS får løyve

Samferdselsdepartementet har i dag gitt Nettbuss Hadeland AS og Nettbuss Trøndelag AS løyve for drift av ekspressbussrute på strekningen Oslo – Gjøvik – Lillehammer – Dombås -Trondheim. Løyvet gjelder for 10 år, regnet fra 1. oktober 2002.

- Samferdselsdepartementet har lagt vekt på at den nye bussruten vil gi publikum et bedre kollektivtilbud, og at den vil være med på å styrke kollektivtransporten i konkurransen overfor personbilen, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.