Presseinvitasjon:

Dale inviterer til møte om dyrevelferden i norsk svinenæring

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale inviterer aktørene innenfor svinenæringa til et møte for å diskutere hvordan utfordringer med dyrevelferden kan løses.

Tid: Tirsdag 13. februar kl 13.00-14.30
Sted: Landbruks- og matdepartementet, Teatergt. 9/R6.
Kontakt: Kaja Schill Godager. Tlf 919 19 893

Det blir anledning for media til å fotografere ved oppstart av møtet, og få kommentarer i etterkant.
For fotografering: Møt i resepsjonen R6 seinest kl 12.45.
For kommentarer: Møt i resepsjonen R6 seinest kl 14.00.

Mattilsynet har nylig avlagt dyrevelferdsrapporten for tredje tertial 2017. Videre har Mattilsynet en pågående tilsynskampanje med slaktegriser i Rogaland. Foreløpige resultater fra tilsynskampanjen og funn fra dyrevelferdsrapporten gjør det nødvendig å øke myndighetenes oppmerksomhet knyttet til velferdsutfordringene i norsk svineproduksjon. 

Gris.
Gris. Foto: Torbjørn Tandberg
Til toppen