Dale til Trøndelag

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker torsdag 12. april Frosta, Inderøy og Mære. Den 19. oktober i fjor var Vegard Skjesol fra Levanger med Dale en dag på jobb. Han var med statsråden på møter i departementet og gardsbesøk i Østfold. Skjesol var valgt ut gjennom programmet "Leder for en dag", som er et årlig arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap og Manpower Group. Nå har Skjesol invitert landbruks-og matministeren til gjenvisitt på Mære landbrukssskole, der han er elev.

Program for landbruks- og matminister Jon Georg Dale torsdag 12. april:

Kl 08.45

Viken Østre Gartneri AS, Frosta. www.vikengartneri.no

Produserer salater og urter, grønnsaker på friland. Har startet firmaet Grønne folk sammen med kokkene Hegstad og Blakstad, med fokus på matsvinn.

Kl 11.30

Lyngstad Hønseri, Inderøy, Kjerknesvågen.

Eggproduksjon og oppdrettsanlegg for unghøns. 
http://inderoy-naringsforening.no/?bedrift=lyngstad-honseri

Kl 13.00

Mære landbruksskole. Vegard Skjesol (mob. 95471812) viser rundt. http://www.maere.no/

  • Omvisning i melkefjøset med opplæring på bruk av VMS, utnytting av restvarme fra melketank, hvis heldig mottakelse av kalv
  • Omvisning i gartneri med innføring i varmelagring og ledd forsøk, plukke tomat?
  • Solceller på ammekufjøs.
  • Teknologi for å sjekke tilvekst i slaktegris- avdeling
  • Fremvisning av Ungdomsbedrifter som skal til NM
  • Klargjøring til Våronn (traktor på biodiesel, kjøring med GPS)
  • Politisk prat med utvalgte elever.
  • Lunsj med klasse 3LB

Kl 15.30 Voksenagronom. Prat med noen av deltakerne.

Kontaktperson for landbruks- og  matministeren:
Ottar Løvik. Tlf 48 14 04 77.

Til toppen