Historisk arkiv

Danse med bier vinner av skolekonkurranse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Vinner av skolekonkurransen “Tre og samferdsel 2012” for videregående skoler ble i går kåret på årets Byggdager. Konseptet “Danse med bier” utviklet av Peder Pili Gundersen Strand fra Rosenvilde videregående skole vant første premie.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet delte ut sjekker til de kreative vinnerne. Andre og tredje plass i konkurransen gikk til henholdsvis Ingrid Wik Hallaråker, Karina Kalberg Soma og Ingeborg Marie Vatne fra Sandnes videregående skole og til Anja Smehus og Charlotte Saure Eikrem fra Fagerlia videregående skole.

600 elever i sving
Rundt 600 elever fra hele landet har arbeidet med skolekonkurransen “Tre og samferdsel”. Arbeidet resulterte i 150 bidrag på konsepter i innovativ bruk av tre innen samferdsel. Konseptene er laget ved hjelp av trespiler sammen med en stor dose faglig kunnskap og kreativitet.  Norsk treteknisk institutt sender alle påmeldte skoler pakker med trespiler tidlig i konkurranseperioden som deretter blir benyttet til å utvikle de mange konseptene.

Danse med biene
Juryen hadde en vanskelig jobb med å utpeke det beste forslaget, da alle konseptene var særegne og nyutviklede. Vinneren ble til slutt enstemmig kåret blant annet på grunn av sin fleksibilitet i størrelse, mulighet for prefabrikkering og gjenbruk. Konseptet “Danse med bier” utviklet av Peder Pili Gundersen Strand fra Rosenvilde videregående skole er et modulbasert gangbanesystem inspirert av naturens egen sekskantede form fra bikuben. Modulene skal kunne settes inn på steder i naturen der man ønsker å sørge for at alle mennesker skal sikres tilgang, samtidig som systemet skal beskytte sårbar natur fra slitasje. Sekskantene av tre kan settes sammen i det uendelige og sammen tåle svært store belastninger. Juryen mener dette er et konsept som med videreutvikling kan kunne brukes som en del av rasteplasser, utsiktsposter eller i sårbare festivalområder.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl og Peder Pili Gundersen Strand med vinnerkonseptet.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl og Peder Pili Gundersen Strand med vinnerkonseptet. (Foto: Landbruks- og matdepartementet)

 
Skolekonkurransen
Konkurransen har blitt gjennomført i flere år med ulike temaer, og inspirerer ungdom over hele landet. Det er Norsk Treteknisk Institutt som inviterer til konkurransen med støtte fra Trebasert Innovasjonsprogram, Innovasjon Norge, Skogbrukets verdiskapningsfond og Norges Skogeierforbund. I år ble tre finalistgrupper invitert til Byggdagene på Plaza hotell i Oslo. Her var store deler av ledelsen i norsk byggenæring  til stede og interessert fulgte med på utdelingen.

Faktaboks
150 konsepter
Ca 600 elever innvolvert
150 VGS fra hele landet

Juryen: Per Anda (Exobox ,NAL), Thomas Husum (NSF), Ylva Kleiven (Treteknisk), Krister Moen (IN).

Førsepremievinner Peder Pili Gundersen Strand og statssekretær Harald Oskar Buttedahl med vinnerkonseptet "Danse med bier".

Premievinnerne sammen med juryen.(Foto: Landbruks- og matdepartementet)