Debatt om forventet revisjon av datalagringsdirektivet

Rapport fra Miriam S. Dahl og justisråd Hanne Messel, EU-delegasjonen

EU utsetter planlagt revisjon av datalagringsdirektivet. Under en debatt i Europaparlamentet i slutten av oktober varslet Europakommisjonen at et revisjonsforslag vil bli presentert etter at reformen av personvernregelverket er fullført. EU-delegasjonen ved Miriam S. Dahl rapporterer fra debatten i Strasbourg.

EU-kommissær for innenrikssaker Cecilia Malmström. Foto: The European Parliament

EU utsetter planlagt revisjon av datalagringsdirektivet. Under en debatt i Europaparlamentet i slutten av oktober varslet Europakommisjonen at et revisjonsforslag vil bli presentert etter at reformen av personvernregelverket er fullført. EU-delegasjonen ved Miriam S. Dahl rapporterer fra debatten i Strasbourg.

Etter at Europakommisjonen i april 2011 la fram en evaluering av gjennomføringen av datalagringsdirektivet, har Kommisjonen annonsert at en vil arbeide mot en revidering av direktivet basert på erfaringene. Kommisjonen har tidligere annonsert september 2012 som mulig tid for revisjon. Andre lovgivningsløp har imidlertid forrykket denne planen, noe kommissær Cecilia Malmström forklarte til Europaparlamentet 23. oktober.

Enighet om behov for revisjon
Europaparlamentet avholdt 23. oktober en debatt om revisjon av datalagringsdirektivet basert på spørsmål til Kommisjonen fra fem av parlamentets partigrupper(alle unntatt de konservative ECR og den ytterste høyresiden EFD).

Spørsmålene gikk i hovedsak på når Kommisjonen vil legge frem det annonserte forslaget til revisjon av datalagringsdirektivet. Også spørsmål om Kommisjonen vurderer å oppheve direktivet eller vurderer andre alternativer enn datalagring ble stilt. Det var stor enighet blant parlamentarikerne om at dagens regelverk ikke er tilfredsstillende og at det er på høy tid at Kommisjonen fremlegger forslag til revisjon. Debatten understreket nok en gang personvernspørsmål som en svært viktig sak for Europaparlamentet.

Kommissær Cecilia Malmström understreket i sitt innlegg at det som annonsert vil komme et forslag til reform av datalagrinsdirektivet – men ikke i 2012. Hun understreket at datalagring er en viktig del av bevisinnsamlingen for bekjempelse av alvorlig kriminalitet, betydningen av harmoniserte prosedyrer og lovgivning på europeisk nivå. Hun uttalte også at Kommisjonen erkjenner at datalagring har stor betydning for personvern og at det er en rekke områder som må forbedres, ref. evalueringsrapporten.

Betydningen av enhetlig personvernregelverk
Malmström understreket også behovet for å se revisjonen i sammenheng med annet regelverkknyttet til personvern, for å sikre et enhetlig regelverk. Hun pekte på at det i dag gjennom e-privacyregelverket finnes mulighet til å lagre data til andre formål enn det datalagringsdirektivet foreskriver. Det er uheldig, understreket kommissæren. Hun understreket at en revisjon av e-privacy vil komme etter reformen av personvernregelverket og at en revisjon av datalagringsdirektivet vil legges frem samtidig som en revisjon av e-privacy. Grunnet kompleksiteten og sensitiviteten på disse områdene, sa hun at det sannsynligvis vil ta tid og at hun derfor ikke kunne gi noe mer konkret angivelse av tidspunktet for når en revisjon vil komme.

Kommissæren understreket også at datalagring er kommet for å bli og at det støttes av medlemslandene. Det er ikke støtte i medlemslandene til å fjerne direktivet. Dette ville også være svært uheldig fordi man da ville få 27 ulike systemer uten noen form for felles standarder. Hun understreket også direktivets betydning for å slå ned på kriminalitet. Selv om kommissæren sa at hun delte mange av parlamentarikernes bekymringer, påpekte hun at man måtte være tydelige på at dette ikke dreier seg om en masseovervåkning av 500 millioner EU-borgere. Malmström sa også at Kommisjonen ser på en såkalt quick freeze, men at dette ikke er et alternativ til datalagring.

Kommentar om tidslinjen framover
Tidspunktet for revisjon av datalagringsdirektivet er dermed nå koblet opp mot enighet i omfattende forhandlinger av forslag til nytt personvernregelverk i EU. Personvernregelverket har Kommisjonen og Europaparlamentet ambisiøse planer om å kunne komme til enighet med Rådet om i nåværende periode for Europaparlamentet, som avsluttes midt i 2014.

Til toppen