1 million kroner til prosjekter i norsk natur

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statskog deler ut en million kroner årlig for å inspirere til bruk av norsk natur. Første søknadsfrist er 20. juni.

I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog. Alle kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter. Send inn søknaden innen 20. juni. Du må kunne dokumentere faktiske utgifter på minst 5.000 kroner for å bli vurdert.

Jo mer friluftsliv og folkehelse du får ut av pengene, jo større er muligheten for å få en del av potten. Søknaden din kan gi deg mellom 5.000-10.000 kroner i støtte. Det blir en ny mulighet til å søke i september.

I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog. Alle kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter.
I løpet av et år vil inntil 150 aktiviteter i hele landet få støtte fra Statskog. Alle kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter. Foto: Colourbox.

Statskog er en garantist for jakt-, fiske- og friluftsopplevelser i norsk natur, og er landets største grunneier. Statens grunn utgjør 59.000 km2, det vil si 1/5 av fastlands-Norge. Staten er 100 prosent eier av Statskog SF. Eierskapet utøves av landbruks- og matministeren.