Den økonomiske krisen – dette har EU gjort

Etter finanskrisens utbrudd i 2008 igangsatte EU et omfattende arbeid for å styrke økonomisk samarbeid, sikre stabilitet i finansmarkedene og sikre framtiden til eurosamarbeidet. Her er en oversikt over det som er gjort hittil. Finansråd Kari Anita Syverud rapporterer.

Europakommisjonen ved Generaldirektoratet for økonomiske og finansielle saker (DG Ecfin) publiserte 31. mai en statusrapport for EUs håndtering av den økonomiske krisen. I rapporten EU Economic Governance: A major step forward peker Kommisjonen på tre hovedområder i EUs krisehåndtering:

1. Styrking av EUs rammeverk for økonomisk styring og overvåkning

Dette innebærer en styrking av rammeverket for økonomisk styring, en styrket europeisk overvåkning av nasjonal økonomisk politikk og budsjettdisiplin og innføringen av Det europeiske semester.

2. Sikring av stabiliteten i euroområdet

Den økonomiske krisen medførte et sterkt press på økonomien i euroområdet i form av økende, ikke-bærekraftige nivåer på budsjettunderskuddet og høy statsgjeld. 10. mai 2010 vedtok eurolandene å opprette to midlertidige ordninger for makrofinansiell støtte til euroland med betalingsproblemer, og på møtet i Det europeiske råd i mars 2011 vedtok stats- og regjeringssjefene en traktatendring som vil muliggjøre opprettelsen av en permanent krisefinansieringsmekanisme fra 2013.

3. Gjenoppretting av tillit og stabilitet i finanssektoren

Etter finanskrisens utbrudd i 2008 igangsatte Europakommisjonen et omfattende arbeid for revisjon av regelverket for finansielle tjenester i EU.

Les et sammendrag av Europakommisjonens rapport her.

 

Til toppen